YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Povijest šumarstva

ŠDU3015
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Predmet se obrađuje kroz slijedeće nastavne cjeline: koncepcija i zadaci kolegija; definicija, značenje i uloga šuma i šumarstva; pregled geografije, statistike i vlasničke strukture šuma u Hrvatskoj; povijest hrvatskog šumarstva do 15. st. s posebnim osvrtom na utjecaj rimske, a kasnije i mletačke kulture; prvi najvažniji pisani dokumenti; šumskogospodarski odnosi od 15. st. do 1805. godine s naglaskom na tripartitum, urbarium, temeljni zakonik Vojne krajine i šumski red; utjecaj francuske vlasti na šumskogospodarske odnose (1805 ? 1814); šumarstvo Hrvatske od 1814. do 1945. godine s naglaskom na formiranje imovnih općina i zemljišnih zajednica; osnutak, djelatnost i značenje Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja ? Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenja bujica; hrvatsko šumarstvo u razdoblju 1945 ? 1990; hrvatsko šumarstvo od 1990. godine; povijest šumarstva po regijama (Dalmacija, Istra, Lika, Gorski kotar, središnja i sjeverna Hrvatska, Slavonija, Baranja); zakoni o šumama i njihovo značenje za razvoj šumarstva u nas; povijesni razvoj obrazovanja u šumarstvu Hrvatske: Gospodarsko-šumarsko učilište u Križevcima, Šumarska akademija, Poljoprivredno-šumarski fakultet, Šumarski fakultet, srednje šumarske škole; razvoj šumarske znanosti; šumarske institucije, društva i njihovo značenje za razvoj struke; najznačajnije šumarske ličnosti u prošlosti; analiza temeljne literature povijesti šumarstva u Hrvatskoj.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Ivančević, V., 2003: 125. obljetnica osnutka ?Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja ? Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenja bujica? u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 ? 2003. godine. Šum
2.     Kauders, A., S. Frančišković, 1983: Hrvatska, povijest šumarstva. Šumarska enciklopedija 2: 81 ? 86, Zagreb.
3.     Matić, S. (ur.), 1998: Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898 ? 1998, knjiga druga. Šumarski fakultet, 709 str., Zagreb.
4.     Matić, S. (ur.), 1998: Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898 ? 1998, knjiga druga. Šumarski fakultet, 709 str., Zagreb.
5.     Piškorić, O., J. Vukelić, 1992: Pregled povijesti hrvatskih šuma i šumarstva. U: Đ. Rauš, J. Dundović (ur.), Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet i Hrvatske šume p. o. Zagreb, 273 ? 290, Zagreb.
6.     Prpić, B., S. Matić, O. Piškorić, M. Stojković, I. Maričević, H. Jakovac, 1996: Hrvatsko šumarsko društvo 1846 ? 1996. Hrvatsko šumarsko društvo, 451 str., Zagreb.
7.     Rauš, Đ., 1973: Šume Slavonije i Baranje od Matije Antuna Relkovića do danas. JAZU, Radovi Centra za organizaciju znanstvenoistraživačkog rada u Vinkovcima 2: 107 ? 166, Zagreb.
 

 

Preporučena literatura:
8.     Delort, R., F. Walter, 2002: Povijest europskog okoliša. Barbat te Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, 300 str., Zagreb.
9.     Jedlowski, D., 1975: Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. stoljeća. Disertacija, Split.
10.     Klepac, D., 1997: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost. Hrvatske šume, 236 str., Zagreb.
11.     Klepac, D., 1997: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost. Hrvatske šume, 236 str., Zagreb.
12.     Matić, S., 1990: Šume i šumarstvo Hrvatske ? jučer, danas, sutra. Glasnik za šumske pokuse 26: 35?56, Zagreb.


Nositelji

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac

Izvanredni profesor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije