YouTube
Instagram
Facebook
×
Department of Forestry

History of forestry

ŠDU3015
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: The subject is covered through the following teaching units: concept and tasks of the course; definition, meaning and role of forests and forestry; overview of the geography, statistics and ownership structure of forests in Croatia; the history of Croatian forestry up to the 15th century with a special focus on the influence of Roman and later Venetian culture; the first most important written documents; forest management relations from the 15th century to 1805 with emphasis on tripartite, urbarium, basic code of the Military Territory and forest order; the influence of the French government on forest management relations (1805 ? 1814); Croatian forestry from 1814 to 1945 with an emphasis on the formation of property municipalities and land communities; foundation, activities and meaning of the Royal Superintendence for Karst Reforestation in the Krajina Region? Inspectorate for afforestation of karsts, glades and floodplains; Croatian forestry in the period 1945? 1990; Croatian forestry since 1990; history of forestry by region (Dalmatia, Istria, Lika, Gorski kotar, central and northern Croatia, Slavonia, Baranja); laws on forests and their meaning for the development of forestry in our country; historical development of forestry education in Croatia: Economic and Forestry College in Križevci, Forestry Academy, Faculty of Agriculture and Forestry, Faculty of Forestry, secondary forestry schools; development of forestry science; forestry institutions, societies and their significance for the development of the profession; the most significant forestry figures in the past; analysis of the basic literature of the history of forestry in Croatia.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Ivančević, V., 2003: 125. obljetnica osnutka ?Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja ? Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenja bujica? u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 ? 2003. godine. Šum
2.     Kauders, A., S. Frančišković, 1983: Hrvatska, povijest šumarstva. Šumarska enciklopedija 2: 81 ? 86, Zagreb.
3.     Matić, S. (ur.), 1998: Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898 ? 1998, knjiga druga. Šumarski fakultet, 709 str., Zagreb.
4.     Matić, S. (ur.), 1998: Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898 ? 1998, knjiga druga. Šumarski fakultet, 709 str., Zagreb.
5.     Piškorić, O., J. Vukelić, 1992: Pregled povijesti hrvatskih šuma i šumarstva. U: Đ. Rauš, J. Dundović (ur.), Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet i Hrvatske šume p. o. Zagreb, 273 ? 290, Zagreb.
6.     Prpić, B., S. Matić, O. Piškorić, M. Stojković, I. Maričević, H. Jakovac, 1996: Hrvatsko šumarsko društvo 1846 ? 1996. Hrvatsko šumarsko društvo, 451 str., Zagreb.
7.     Rauš, Đ., 1973: Šume Slavonije i Baranje od Matije Antuna Relkovića do danas. JAZU, Radovi Centra za organizaciju znanstvenoistraživačkog rada u Vinkovcima 2: 107 ? 166, Zagreb.
 

 

Preporučena literatura:
8.     Delort, R., F. Walter, 2002: Povijest europskog okoliša. Barbat te Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH, 300 str., Zagreb.
9.     Jedlowski, D., 1975: Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. stoljeća. Disertacija, Split.
10.     Klepac, D., 1997: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost. Hrvatske šume, 236 str., Zagreb.
11.     Klepac, D., 1997: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost. Hrvatske šume, 236 str., Zagreb.
12.     Matić, S., 1990: Šume i šumarstvo Hrvatske ? jučer, danas, sutra. Glasnik za šumske pokuse 26: 35?56, Zagreb.


Nositelji

akademik Igor Anić F.C.A.

Distinguished professor

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
assoc. prof. Stjepan Mikac PhD

associate professor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije