YouTube
Instagram
Facebook
×

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Lokacija: smeđa zgrada, 1. kat, soba 129

Telefon kućni: +385 1 2352 594

E-mail: ianic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: petkom, 9 – 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2016. Redoviti profesor u trajnom zvanju
2012. Akademik
2011. – 2016. Redoviti profesor
2007. – 2011. Izvanredni profesor
2003. – 2007. Docent
2001. – 2003. Viši asistent
1997. – 2001. Asistent
1993. – 1997. Mlađi asistent
1992. – 1993. Mladi istraživač

 

Radno iskustvo

od 1992. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Uzgajanje šuma I
Uzgajanje šuma II
Silvikultura
Povijest šumarstva
Prašume i šumski rezervati
Silvikultura prirodnih sastojina
Brdske šume
Poplavne i močvarne šume
Silvikultura u mediteranskim šumama
Sanacija degradiranih terena
Uzgojni postupci u uvjetima propadanja šuma

 

Znanstveni interesi

Prirodno uzgajanje šuma
Struktura, dinamika i pomlađivanje prašuma
Revitalizacija degradiranih šuma
Sanacija degradiranih terena
Povijest šumarstva

 

Ostalo

Predsjednik Hrvatskog šumarskog društva

Voditelj Arboretuma HAZU u Trstenom
 

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije