YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Opća i krajobrazna ekologija (ŠDU)

ŠDU1003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod u Opću i krajobraznu ekologiju. Osnove opće i krajobrazne ekologije. Povijest opće i krajobrazne ekologije. 2. Organizmi, okoliš i staništa u šumskim ekosustavima 3. Životni procesi organizama i okoliš u šumskim ekosustavima. 4. Ekološki procesi i funkcioniranje šumskih ekosustava. 5. Odnosi organizama i svjetla u šumskim ekosustavima. Odnosi organizama i topline u šumskim ekosustavima. 6. Odnosi organizama i vode u šumskim ekosustavima. Odnosi organizama i zraka u šumskim ekosustavima. 7. Odnosi organizama i kemijskih tvari u šumskim ekosustavima. Odnosi organizama i mehaničkih čimbenika u šumskim ekosustavima. 8. Odnosi organizama i klime u šumskim ekosustavima. Odnosi organizama i reljefa u šumskim ekosustavima. 9. Odnosi organizama i tla u šumskim ekosustavima. Odnosi organizama i geološke podloge u šumskim ekosustavima. 10. Odnosi organizama u šumskim ekosustavima – biljaka, životinja, mikroorganizama i čovjeka. 11. Ekološki problemi u šumskim ekosustavima. 12. Zaštita organizama i njihovih staništa u šumskim ekosustavima. 13. Unaprjeđenje stanja šumskih staništa i šumskih organizama. 14. Usluge šumskih ekosustava 15. Praćenje stanja šumskih ekosustava. Vježbe 1. Ekološki projekti iz područja urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša (2 sata ) 2. Biološki odnosi između organizama u ekosustavu – mikoriza (2 sata) 3. Monitoring, zaštita i unaprjeđenje šumskih staništa – Nacionalna ekološka mreža (3 sata) 4. Unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma i usluga šumskih ekosustava (3 sata) 5. Studija utjecaja na okoliš (2 sata ) 6. Indeksi bioraznolikosti šumskih ekosustava (3 sata) Terenska nastava 1. Zaštita i očuvanje šumskih staništa u sklopu NATURE 2000. 2. Ekološka problematika stabala u urbanom području
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     EKOLOŠKI LEKSIKON, Glavni urednik Oskar Springer, Zagreb: Barbat, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2001., 361 str.
2.     Vjekoslav Glavač, 1999. UVOD U GLOBALNU EKOLOGIJU, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša : Hrvatske šume. 207 str., Zagreb.
3.     Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti RH, 1999., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
4.     Tikvić, I., D. Ugarković, 2020: Opća i krajobrazna ekologija. Skripta, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

5.     Priroda kao zadaća – priručnik raktične zaštite prirode u općinama, 1994., Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Zagreb, str. 297.

6.     Priroda Hrvatske Riznica za bolju budućnost, 2015., Državni zavod za zaštitu prirode, str. 52

 


Preporučena literatura:
5.     Daniel B. Botkin, Edward A. Keller; : ENVIRONMENTAL SCIENCE EARTH AS A LIVING PLANET (1-649 str.)
6.     Eugene P. Odum, 1971.: FUNDAMENTALS OF ECOLOGY (1-574 str.)
7.     Robert E. Ricklefs, 1990.: ECOLOGY (1-885 str.)
8.     Richard T.T. Forman, Michel Godron, 1986: LANDSCAPE ECOLOGY. John Wiley and Sons, Inc. New York, p. 1-620. BIODIVERSITY, E.O.Wilson, Editor, National Academy of Science, 1988, p. 521
9.     Mackenzie, A., A. S. Ball, S. R. Virdee, 2001: Ecology. BIOS Scientific Publishers Limited, UK, str. 339
10.     Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske, 2004., Državni zavod za zaštitu prirode, str. 112.


Nositelji

prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: itikvic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Damir Ugarković

redoviti profesor

Email: dugarkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Damir Ugarković

redoviti profesor

Email: dugarkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije