YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Gradacije i monitoring šumskih kukaca

ŠDU3010
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Polaznici se upoznaju sa fenomenom masovnih pojava najvažnijih šumskih kukaca koji uzrokuju kalamitete takvih dimenzija da dolazi do značajnijeg remećenja protoka tvari i energije u šumskom ekosustavu. Uz to, kroz predmet se upoznaju sa načelima i metodama dijagnozno-prognozne službe koja je organizirana pri šumovlasniku ili nadležnoj instituciji. Metode monitoringa opasnih defolijatora, ksilofaga ili potencijalnih alohtonih vrsta kukaca različite su i prilagođene svakoj vrsti ponaosob. Zadatak predmeta je također upoznati studenta sa temeljnim kvantitativnim parametrima populacija, njihovom dinamikom u prostoru i vremenu kao i metodama analize i procjene fluktuacija njihovih populacija. Poseban naglasak je na analizi masovnih pojava štetnih kukaca na području Hrvatske i u regiji sa razradom svih poznatih čimbenika i okolnosti koje su do njih dovele.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Kovačević, Ž., 1950: Primijenjena entomologija, I knjiga: Opći dio. Nakladni zavod Hrvatske, 217 str.
2.     Kovačević, Ž., 1950: Primijenjena entomologija, I knjiga: Opći dio. Nakladni zavod Hrvatske, 217 str.
3.     Kovačević, Ž., 1950: Primijenjena entomologija, I knjiga: Opći dio. Nakladni zavod Hrvatske, 217 str.

 


Preporučena literatura:
4.     Berryman, A.A., 1986: Forest Insects ? Principles and Practice of Population Management. Plenum Press, New York and London, 273 str.
5.     Berryman, A.A., 1986: Forest Insects ? Principles and Practice of Population Management. Plenum Press, New York and London, 273 str.
6.     Schowalter, T.D., 2000: Insect Ecology ? An Ecosystem Approach. Academis Press, USA, 483 str.
7.     Speight, M.R., M.D. Hunter & A.D. Watt, 1999: Ecology of Insects ? Concepts and Applications. Blackwell Science Ltd., 350 str.


Nositelji

prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: bhrasovec@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije