YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Biotehnologija u šumskog drveća

ŠDU2016
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa slijedećim sadržajima: a) tehnikama kultura biljnih stanica i tkiva (in vitro), kulturama stanica u suspenziji, kulturama protoplasta, vegetativnim razmnožavanjem u uvjetima in vitro, komercijalnom primjenom razmnožavanja, kulturama meristema, kulturama embrija i megagametofita, somatskom embriogenezom, čuvanjem biljnog genofonda in vitro i sa somaklonalnom promjenjivosti; procjene somaklonalne varijabilnosti (fenotipske, biokemijske, citološke, molekularne); b) primjenom biokemijskih i molekularno-genetičkih istraživanja u šumskog drveća, biokemijski i DNK biljezi, struktura i genetička varijabilnost u šumskog drveća, genetičko mapiranje, genetički inženjering i primjena transgenih biljaka u šumarstvu i urbanom šumarstvu, svojstva podložna genetičkom inženjeringu (otpornost na štetnike i patogene organizme, otpornost na ekstremne ekološke čimbenike, reprodukcijska sposobnost, modifikacija udjela lignina; biotehnologija i biosigurnost); c) pohrana sjemena, peludi i biljnog tkiva, in vitro pohrana, pohrana kroz srednji period (3 do 4 godine) i kroz duži period (krioprezervacija), proces krioprezervacije (ultraniske temperature - 80 oC do -196 oC), odmrzavanje i kultiviranje stanica, upoznavanje sa substancama biljnog rasta (auksini, giberelini, citokinini, etilen, apscizinska kiselina i dr.), sjemenske štedionice i sjemenske banke, te zakonodavstvo vezano za šumski reprodukcijski materijal.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Kajba, D., Ballian, D.: ŠUMARSKA GENETIKA, Zagreb-Sarajevo 2007, 283 str.
2.     Jelaska, S.: KULTURA BILJNIH STANICA I TKIVA, Školska knjiga, 1994, str. 1-398.
3.     Marić, V. i sur., 1991: BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO, Interna skripta, PBF, Zagreb.
4.     Bajrović, K. i sur., 2005: UVOD U GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU, Institut za genetičko inženjerstvo i tehnologiju, Sarajevo, 320 str.
5.     Međedović, S. i Dž. Ferhatović: KLONSKA PROIZVODNJA SADNICA DRVEĆA I GRMLJA. Sarajevo, 2003, 216 str.

 


Preporučena literatura:
6.     Ahuja, M. R., Libby, W. J.: CLONAL FORESTRY I - GENETICS AND BIOTECHNOLOGY, Springer Verlag, 1993, str. 277.
7.     Ahuja, M. R., Libby, W. J.: CLONAL FORESTRY II - CONSERVATION AND APPLICATION Springer Verlag, 1993, str. 240.
8.     FAO, 1993, EX SITU STORAGE OF SEEDS POLLEN AND IN VITRO CULTURES OF PERENNIAL WOODY PLANT SPECIES. Forestry Paper 113, FAO, Rome.
9.     Turner, P.C., McLennan, A.G., Bates., A.D., White, M.R.H., 1997: MOLECULAR BIOLOGY, Bios Scientific Publishers, Oxford.
10.     Nicholl, D.S.T., 2002: AN INTRODUCTION TO GENETIC ENGINEERING, Cambridge University Press, Cambridge.
11.     EUFORGEN publikacije (www.euforgen.org).


Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije