YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Bioenergetske kulture i fitoremedijacija

ŠDU3013
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa vrstama šumskog drveća podesnim za kulture kratkih ophodnji, sa energetskim potencijalom i proizvodnjom drvne biomase u kulturama kratkih ophodnji (KKO). Interakcija klon/polusrodnik i razmak sadnje, te utjecaj staništa, biotičkih i abiotičkih čimbenika. Obrađuju se monoklonske vs. multiklonske kulture šumskog drveća, optimalni broj klonova u KKO, raspored klonova u bioenergetskim kulturama, interakcija klon × stanište (GEI). Ekološki i fiziološki aspekti KKO (kompeticija, dinamika prirašćivanja, regeneracija, fiziološki stress, prihranjivanje i dr.), Kulture i plantaže šumskog drveća, mješovite kulture, bioenergetski nasadi, agroforestry, nasadi u zaštiti vodotoka, vegetacijski filteri, saniranje onečišćenih površina (fitoremedijacija), sekvestracija ugljika, korištenje otpadnih voda i taloga za prihranjivanje u KKO. Principi djelovanja fitoremedijacije (fitoekstrakcija, rizofiltracija, fitostabilizacija, fitodegradacija, rizodegradacija, fitovolatilizacija). Biodiverzitet i doprinos zaštiti okoliša kod uzgoja kultura u kratkim ophodnjama i fitoremedijaciji (staklenički plinovi, energetska ravnoteža, pretvorba biomase u energiju, upotreba KKO u redukciji polutanata, karakteristike biomase kao goriva, poboljšanje svojstava tla i dr.), Socio-ekonomski položaj
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     ***** BIOEN:program korištenja energije biomase, Energetski institut ?Hrvoje Požar?, 1998, str. 1-179.
2.     ***** BIOEN:program korištenja energije biomase i otpada, Energetski institut ?Hrvoje Požar?, 2001, str. 1-144.
3.     Vidaković, M., Krstinić, A.: GENETIKA I OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA, Liber, Zagreb, 1985.
4.     ****** :BIOMASS & BIOENERGY, Pergamon, Elsevier Science Ltd.
5.     ****** :FOREST MANAGEMENT FOR BIOENERGY, The Finnish Forest Research Institute, 1997, str. 1-127
6.     El Bassam, ENERGY PLANT SPECIES, 1998, str. 1-356.
7.     Journal of Phytoremediation
8.     http.//www.rtdf.org/phytobib.htm

 


Preporučena literatura:
9.     Ahuja, M. R., Libby, W. J.: CLONAL FORESTRY I - GENETICS AND BIOTECHNOLOGY, Springer Verlag, 1993, str. 277.
10.     Ahuja, M. R., Libby, W. J.: CLONAL FORESTRY II ? CONSERVATION AND APPLICATION Springer Verlag, 1993, str. 240.
11.     Dickmann, D.I., Isebrands, J.G., Eckenwalder, J.E., Richardson, J.: POPLAR CULTURE IN NORTH AMERICA, NRC Research Press, Ottawa, 2001, str. 1-397.
12.     Stettler, R. F., Bradshaw, Jr., H. D., Heilman, P. E., Hinckley, T. M.: BIOLOGY OF POPULUS AND ITS IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT AND CONSERVATION, NRC Research Press, Ottawa, 1996, str. 1-597.


Nositelji

prof. dr. sc. Saša Bogdan

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: sbogdan@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Izvanredna profesorica

Email: ikaticic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije