YouTube
Instagram
Facebook
×

doc. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Docentica

Lokacija: smeđa zgrada, 2. kat, soba 233

Telefon kućni: +385 1 2352 545

E-mail: ikaticic@sumfak.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: po dogovoru


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 -             docent
2012 – 2018  dr. sc., viši asistent
2004 - 2012: dipl. ing., asistent

 

Radno iskustvo

2004 - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2003 – 2004 – Hrvatske šume d.o.o

 

Nastava

Šumarska genetika (PD Šumarstvo)
Oplemenjivanje ukrasnog drveća i grmlja (DS UŠZPO)
Očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća (D UŠZPO)
Oplemenjivanje šumskog drveća (D Šumarstvo)

 

Znanstveni interesi

Genetika, oplemenjivanje i očuvanje genetskih resursa šumskih drvenastih vrsta

 

Projekti

Znanstveni

  • 2015 – 2019: Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine (HRZZ IP-09-2014-468 
  • 2015 -2016: Fenotipska i genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Europe – FGErobur (HR.3.2.01-0079)6); suradnica.
  • 2010 – 2012: Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), u kategorijama „kvalificiran“ i „testiran“ (Hrvatske šume d.o.o.); suradnica i voditeljica.
  • 2007 – 2013 : Benwood (FP7-KBBE); suradnica
  • 2006 – 2011: Očuvanje genofonda i oplemenjivanje glavnih vrsta drveća nizinskih šuma Hrvatske (Ministarstvo znanosti; 068-0242108-0425); suradnica.
  • 2005 – 2010: Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti listača (Hrvatske šume d.o.o.); suradnica
  • 2002 – 2005: Proizvodnja biomase mekih listača u bioenergetskim kulturama” (068102); suradnica

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije