YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Genetika šumskog drveća

PU3007 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Temeljna pravila nasljeđivanja. 2. Odstupanja od Mendelovih zakona (multipli alelizam, letalni aleli, interakcije gena). 3. Struktura molekula DNA i kromosoma. Repetitivna DNA. Umnažanje DNA molekula. 4. Funkcija DNA. Geni, genetski kod, transkripcija, translacija. 5. Regulacija ekspresije gena. 6. Diobe stanica (mitoza, mejoza) – perspektiva genetike. 7. Uvod u populacijsku genetiku. Genetska konstitucija i struktura populacije. 8. Hardy-Weinberg-ov zakon, Križanje u srodstvu (inbreeding). 9. Evolucijsko-adaptacijski čimbenici. 10. Efektivna veličina populacije. Genetički biljezi. 11. Genetska raznolikost šumskog drveća - uvod. 12. Uvod u kvantitativnu genetiku. Definicije, postavke. 13. Genetičko testiranje (test provenijencija, test srodnika). 14. Određivanje kvantitativnih genetskih parametara. 15. Interakcija genotipa s okolišem. Vježbe: 1. Upoznavanje s molekularno-biološkim laboratorijem (laboratorijske). 2. Izdvajanje DNA iz biljnog tkiva (laboratorijske). 3. Funkcioniranje gena; izrada mentalne mape (praktikum). 4. Diobe stanica (praktikum). 5. Upotreba DNA biljega (PCR metoda, elektroforeza) - laboratorij. 6. Utvrđivanje genetičke konstitucije populacije (praktikum). 7. Izračun koeficijenta inbreedinga i inbreeding depresije (praktikum). 8. Izračun učinaka čimbenika evolucije/prilagodbe na genetski sastav populacije (praktikum). 9. Izračun efektivne veličine populacije. 10. Izračun parametara genetske raznolikosti. 11. Analiza kvantitativnih svojstava. Izračun genotipskih i aditivnih vrijednosti jedinki (praktikum). 12. Dizajniranje genetičkog testa (praktikum). 13. Genetičko testiranje (prikupljanje podataka, statističke analize, izračun kvantitativnih genetskih parametara) - praktikum. 14. Genetičko testiranje (determinacija rasne varijabilnosti) - praktikum. 15. Odabir reprodukcijskog materijala na temelju genetičkog testiranja (praktikum). Terenska nastava: Primjeri dobre prakse analize i gospodarenja genetskim resursima šumskog drveća (ex situ objekti, banka gena, sjemenska štedionica, konzervacija spomenika prirode). Praktikum tehnika kloniranja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.    Bogdan, S. i I. Katičić Bogdan, 2016. Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja. Interna recenzirana skripta. 224. str. (odabrana poglavlja)

 


Preporučena literatura:
2. White, T. L., W. T. Adams, D. B. Neale, 2007: Forest Genetics. Wallingford, UK, Cambridge, CAB International. p682.


Nositelji

prof. dr. sc. Saša Bogdan

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: sbogdan@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Saša Bogdan

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: sbogdan@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije