YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Biotehnologija u šumarstvu

Opterećenje: 15+0+0
Cilj predmeta: Studenti se upoznaju sa slijedećim sadržajima: a) tehnikama kultura biljnih stanica i tkiva (in vitro), kulturama stanica u suspenziji, kulturama protoplasta, vegetativnim razmnožavanjem u uvjetima in vitro, komercijalnom primjenom razmnožavanja, kulturama meristema, kulturama embrija i megagametofita, somatskom embriogenezom, čuvanjem biljnog genofonda in vitro i sa somaklonalnom promjenjivosti; procjene somaklonalne varijabilnosti (fenotipske, biokemijske, citološke, molekularne); b) primjenom biokemijskih i molekularno-genetičkih istraživanja u šumskog drveća, biokemijski i DNK biljezi, struktura i genetička varijabilnost u šumskog drveća, genetičko mapiranje, genomika i transkriptomika, genetički inženjering i primjena transgenih biljaka u šumarstvu i urbanom šumarstvu, svojstva podložna genetičkom inženjeringu (otpornost na štetnike i patogene organizme, otpornost na ekstremne ekološke čimbenike, reprodukcijska sposobnost, modifikacija udjela lignina; biotehnologija i biosigurnost); c) pohrana sjemena, peludi i biljnog tkiva, in vitro pohrana, pohrana kroz srednji period (3 do 4 godine) i kroz duži period (krioprezervacija), proces krioprezervacije (ultraniske temperature - 80 oC do -196 oC), odmrzavanje i kultiviranje stanica, upoznavanje sa substancama biljnog rasta (auksini, giberelini, citokinini, etilen, apscizinska kiselina i dr.), sjemenske štedionice i sjemenske banke, te zakonodavstvo vezano za šumski reprodukcijski materijal.
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Uvodno – potrebe za primjenom biotehnologije u različitim aspektima šumarstva Primjena metoda biotehnologije u istraživanju i karakterizaciji raznolikosti i očuvanju šumskih genetskih resursa (prirodne šume) 2. Molekularni biljezi I.dio 3. Molekularni biljezi II. dio 4. Genomika, asocijativna genetika, transkriptomika, komparativna genomika 5. Prostorna analiza genetske raznolikosti u svrhu očuvanja šumskih genetskih resursa 6. Primjena metoda biotehnologije u EX SITU očuvanju genetskih resursa Primjena metoda biotehnologije u propagaciji šumskog reprodukcijskog materijala 7. In vitro kulture i selekcija 8. Osnovni koraci pri mikropropagaciji 9. Različite metode mikropropagacije 10. Primjena metoda mikropropagacije kod primjernih vrsta (Prunus avium, Populus sp.) Krioprezervacija 11. Metode krioprezervacije Primjena metoda biotehnologije u oplemenjivanju šumskog drveća i umjetnim nasadima i plantažama 12. Selekcija potpomognuta molekularnim biljezima 13. Masovna propagacija metodama biotehnologije 14. Genetsko modificiranje organizama, biosigurnost 15. Zakonska regulativa o šumskom reprodukcijskom materijalu
Literatura:

Obvezna literatura :

1. Sonnino, Andrea. (2016). Current and potential application of biotechnology in forestry: A critical review. Asian Biotechnology and Development Review. 18. 41-85.

2. Bogdan, S. i I. Katičić Bogdan, 2016. Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja. Interna recenzirana skripta. 224. str. (odabrana poglavlja)

 

. Dopunska literatura:

1. Kajba, D., Ballian, D.: ŠUMARSKA GENETIKA, Zagreb-Sarajevo 2007, 283 str.

2. Jelaska, S.: KULTURA BILJNIH STANICA I TKIVA, Školska knjiga, 1994, str. 1-398.

3. Marić, V. i sur., 1991: BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO, Interna skripta, PBF, Zagreb.

4. Bajrović, K. i sur., 2005: UVOD U GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU, Institut za genetičko inženjerstvo i tehnologiju, Sarajevo, 32

5. Međedović, S. i Dž. Ferhatović: KLONSKA PROIZVODNJA SADNICA DRVEĆA I GRMLJA. Sarajevo, 2003, 216 str.


Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije