×
Šumarski odsjek

Šumarska genetika

ŠP3005 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju s razmnožavanjem i nasljednošću, funkcijom staničnih organela, kariotipom, morfologijom i strukturom kromosoma. Dioba stanica (mitoza, mejoza), struktura DNK, lokusi, heterozigotnost i homozigotnost, dominantnost i recesivnost gena, mutacije (genske, kromosomske, aneuploidi, poliploidi), inducirane mutacije, geni i njihova promjenjivost, genska ekspresija, embrionalna diferencijacija stanica, citoplazmatske komponente nasljeđa, osnove molekularne strukture i funkcije gena, interakcije gena, mutacije, odabrane metode i tehnike iz područja molekularne genetike i njihova primjena u šumarstvu, tehnike identifikacije DNK biljega, rekombinacije i varijabilnost svojstava, nasljeđivanje kvalitativnih svojstava, Mendelova pravila nasljeđivanja, tumačenje nasljeđivanja kvantitativnih svojstava, aditivni i neaditivni tip nasljeđivanja, primjeri kod šumskog drveća, heterozis, analiza lokusa za kvantitativna svojstva (QTL), geni i njihova promjenjivost, genska ekspresija, embrionalna diferencijacija stanica, citoplazmatska komponenta nasljeđa. Obrađuju se parametri varijabilnosti kvantitativnih svojstava, tipovi i primjeri nasljeđivanja kvantitativnih svojstava kod šumskog drveća, pojava heterozisa i transgresije. Nasljeđivanje spola, species i genus hibridi, seksualna inkompatibilnost kod šumskog drveća. Studenti se upoznaju s pojavama modifikacija, fenotipskom stabilnošću, adaptabilnošću i interakcijom genotip-okolina, te s nasljednosti i fenotipskom sličnošću između srodnika kod šumskog drveća, Populacijska genetika, struktura populacije, promjene frekvencije gena (migracija, mutacija, selekcija). Obrađuje se Hardy-Weinbergov zakon ravnoteže u populacijama, genetski drift i testiranje eksperimentalnih podataka u populacijama šumskog drveća.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Vidaković, M., A. Krstinić: GENETIKA I OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA, Liber, Zagreb, 1985, 505 str.
2.     Vidaković, M. i sur.: GENETIKA, Šumarska enciklopedija I, JLZ, Zagreb, 1983, str. 614-638.
3.     Borojević, K.: GENI I POPULACIJA. Forum. Novi Sad. 1986, 545 str.
4.     Krstinić, A. i sur.: OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA. U: Šume u Hrvatskoj. 1992, str. 109-121.
5.     Jelaska, S.: Kultura biljnih stanica i tkiva, Školska knjiga, 1994, 398 str.
6.     Kalafatić, M.: Osnove biološke evolucije, HPD, 1998, 136 str.

 


Preporučena literatura:
7.     Eriksson, G. & I. Ekberg: AN INTRODUCTION TO FOREST GENETICS. SLU Repro, Uppsala. 2001, 166 str.
8.     Wright, J. W.: INTRODUCTION TO FOREST GENETICS, Academic Press, New York, 1976, 463 str.
9.     Hattemer, Hans H., Bergmann, F., Ziehe, M.: EINFÜHRUNG IN DIE GENETIK, J.D. Sauerländer?s Verlag, Frankfurt am Main, 1993, 492 str.
10.     Hartwell, L.H. i sur.: GENETICS. McGraw Hill. 2000, 820 str.
11.     Paule, L.: GENETIKA A ŠL'ACHTENIE LESNÝCH DREVÍN, Príroda a.s., Bratislava, 1992, 304 str.

Nositelji

Davorin Kajba
prof. dr. sc. Davorin Kajba

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dkajba@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Docentica

Email: ikaticic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije