YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumarska genetika

ŠP3005 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Temeljna pravila nasljeđivanja. 2. Odstupanja od Mendelovih zakona (multipli alelizam, letalni aleli, interakcije gena). 3. Struktura molekula DNA i kromosoma. Repetitivna DNA. Umnažanje DNA molekula. 4. Funkcija DNA. Geni, genetski kod, transkripcija, translacija. 5. Regulacija ekspresije gena. 6. Diobe stanica (mitoza, mejoza) – perspektiva genetike. 7. Uvod u populacijsku genetiku. Genetska konstitucija i struktura populacije. 8. Hardy-Weinberg-ov zakon, Križanje u srodstvu (idabreeding). 9. Evolucijsko-adaptacijski čimbenici. 10. Efektivna veličina populacije. Genetički biljezi. 11. Genetska raznolikost šumskog drveća . 12. Uvod u kvantitativnu genetiku. Definicije, postavke. 13. Genetičko testiranje (test provenijencija, test srodnika). 14. Određivanje kvantitativnih genetskih parametara. 15. Interakcija genotipa s okolišem. Vježbe: 1. Upoznavanje s molekularno-biološkim laboratorijem (laboratorijske). 2. Izdvajanje DNA iz biljnog tkiva (laboratorijske). 3. Transkripcija i translacija, funkcioniranje genetskog koda (praktikum) 4. Diobe stanica (praktikum). 5. Upotreba DNA biljega (PCR metoda, elektroforeza) - laboratorij. 6. Utvrđivanje genetičke konstitucije populacije (praktikum). 7. Izračun koeficijenta inbreedinga i inbreeding depresije (praktikum). 8. Izračun učinaka čimbenika evolucije/prilagodbe na genetski sastav populacije (praktikum). 9. Izračun efektivne veličine populacije. 10. Izračun parametara genetske raznolikosti. 11. Analiza kvantitativnih svojstava. Izračun genotipskih i aditivnih vrijednosti jedinki (praktikum). 12. Dizajniranje genetičkog testa (praktikum). 13. Genetičko testiranje (prikupljanje podataka, statističke analize, izračun kvantitativnih genetskih parametara) - praktikum. 14. Genetičko testiranje (determinacija rasne varijabilnosti) - praktikum. 15. Odabir reprodukcijskog materijala na temelju genetičkog testiranja (praktikum).
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bogdan, S. i I. Katičić Bogdan, 2016. Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja. Interna recenzirana skripta. 224. str.

Preporučena literatura:
2.     Ballian Dalibor, Kajba Davorin: ŠUMARSKA GENETIKA, 2007. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3.     . White, T. L., W. T. Adams, D. B. Neale, 2007: Forest Genetics. Wallingford, UK, Cambridge, CAB International. p682.
 


Suradnici

doc. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Docentica

Email: ikaticic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije