YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Obrada i ocjenjivanje lovačkih trofeja

ŠDU3006
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Svrha navedenoga predmeta je osposobiti studenta za finalizacju u lovnom gospodarenju, sukladno sa svjetskim i europskim standardima i sve strožim propisima vezanim uz promet divljih životinja (ne samo divljači). Tijekom nastavnog programa studenti će se osposobiti za obrađivača i ocjenjivača životinjskih dijelova i lovačkih trofeja, sukladno zakonskim propisima. Nakon odslušanog i položenog kolegija student dobiva pravo da službeno ocjenjuje lovačke trofeje.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Varićak, V., 1997: Ocjenjivanje lovačkih trofeja; Euroteam d.o.o.; Zagreb; 176 pp
2.     Frković, A., 1989: Lovačke trofeje, obrada, ocjenjivanje i vrednovanje ? europska divljač; Lovački savez Hrvatske za uzgoj, zaštitu i lov divljači, Zagreb; 239 pp.
3.     Važeći zakoni i pravilnici

 


Preporučena literatura:
4.     ***, 1950: The standard book of hunting and shoting, New York, 564 pp.
5.     Kellermann, K., 1995: Trophäen- und Tierpräparation. Jahr Top Special, 192 p.


Nositelji

Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor

Email: kkrapinec@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije