YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zooekologija u šumskim eko sustavima

ŠDU1015
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa slijedećim sadržajima: Zooekologija kao znanost. Organizam, skup organizama i prostor. Abiotski (temperatura, vlaga, svjetlo, zrak i zračna strujanja), biotski (homotipski, heterotipski odnos, samoodržanje) i trofički (vrsta i način ishrane, količina i kvaliteta hrane) čimbenici koji utječu na organizam. Prenamnoženje životinjskih vrsta kao mogućih uzročnika ostecenja u šumskim ekosustavima. Ekološke valence životinjskih skupina. Migracijska kretanja. Prostorni raspored životinjskih populacija u šumskim ekosustavima. Habitus i genetska struktura populacije (natalitet, mortalitet, starosna struktura). Populacijske teorije (fizička, biotska, trofička, teorija gradocena, konstitucijska, sintetička). Zoocenoze. Organizacija životinjskih zajednica. Zoogena sukcesija. Periodičnost životinjskih skupina šumskih ekosustava. Povezanost strukture životinjskih populacija s promjenama šumskih ekosustava. Utjecaj čovjeka na životinjske ekosustave.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Androić, M., 1970: Osnovi zooekologije s osobitim osvrtom na entomofaunu, Izdavačko-tiskarsko poduzeće "A. G. Matoš", Samobor, 152 str.

 


Preporučena literatura:
2.     Elton, C, 1968: Animal Ecology, Methuen & Co. LTD and Science Paperbacks, London, 207 pp.
3.     Stoddart, D. M., 1979: Ecology of small mammals, Chapman and Hall Ltd, London, 279 pp.
4.     Flowerdew, J. R., Gurnell, J., Gipps, J. H. W., 1985: The Ecology Woodland Rodents Bank Voles and Wood Mice. The Zoological Society of London, Clarendon Press, Oxford 409 pp.
5.     Zabel C. J., Anthony R. G., 2003: Mammal Community Dynamics, Cambridge University Press, London, 709 pp.


Nositelji

Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije