YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumarska politika i zakonodavstvo (ŠDU)

ŠDU2013
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Sadržaj predmeta posebno obuhvaća osnove i načela šumarske politike te ulogu u održivom razvoju i globalnim procesima. Obrađuje se pravni i društveni okvir organizacije šumarskog sektora, tranzicijski i globalni procesi (restitucija, privatizacija, liberalizacija tržišta, certifikacija) te modeli financiranja. Posebno se obrađuje okvir šumarske politike u RH u svjetlu NSAP i NEAP te EU direktive i smjernice koje se odnose na šumarski sektor. Detaljno se obrađuju obveze šumarskog sektora u očuvanju biološke raznolikost te uspostavi i održavanju ekološke mreže i programa Natura 2000. Proučava se dokumet Osnove šumarske politike i strategija RH, organizacijski modeli upravljanja državnim šumama te privatno šumovlasništvo. Važne sadržajne cjeline odnose se na osnove Zakona o šumama, podzakonske propise s naglaskom na inspekciju u šumarstvu i odnos prema drugim zakonima. Nadalje obrađuju se državna upravna tijela u šumarstvu, šumarska administracija te obrazovanje i istraživanje u šumarstvu, međunarodno povezivanje i suradnja. Isto tako sadržaj predmeta obuhvaća financijske instrumente šumarske politike s posebnim naglaskom na ulogu državnih poticaja, subvencija i potpora.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Sabadi, R.: Šumarska politika. Hrvatske šume p.o. Zagreb, Zagreb 1992.
2.     Martinić, I.: Šumarska politika - gospodarenje šumama pred mnogim izazovima, Zbornik savjetovanja Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko. Zagreb, 2002.
3.     ** Zakon o šumama
4.     ** Šumarska strategija i politika RH (NN 42/03)

 


Preporučena literatura:
5.     Csaki, C., Tuck, L.: Rural Development Strategy, WorlBank, 2000.
6.     Moiseev, N.A., von Gadow, K., Krott, M.: Planning and Decision Making for Forest Management in the Market Economy. IUFRO Division 3. Pushkino/Goetingen, 1997.
7.     Travis, S.: Ekoturizam ili održivi ruralni turizam - prednost imaju alternativna rješenja. Turizam posebno izdanje. Zagreb, 2000.
8.     ** FAO (2003) State of the World Forests 2003.UN FAO, Rim.
9.     ** (1999): NSAP - Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite. DUZO Zagreb, 1999.
10.     ** (2002): Nacionalna strategija zaštite okoliša - Nacionalni plan djelovanja za okoliš. MZOPU Zagreb, 2002.
11.     ** Zakon o zaštiti prirode (NN 162/03)
12.     ** grupa autora (1998): Osnove prava okoliša. Pravo 10, Organizator, DUZO RH & Zagreb, 1998.


Nositelji

Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: imartinic@sumfak.hr
više
Matija Landekić
doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Email: mlandekic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije