×

doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Matija Landekić

Lokacija: zelena zgrada, prizemlje, soba 022

Telefon kućni: +385 1 2352 427

E-mail: mlandekic@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorkom i četvrtkom 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 – do danas: docent
2013 – 2018: viši asistent 
2008 – 2013: asistent 

 

Radno iskustvo

2008 – do danas: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
2007 – 2008: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb (pripravnički)

 

Nastava

Osnove organizacije u šumarstvu 
Sigurnost pri šumskom radu
Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima
Šumarska politika i zakonodavstvo
Organizacija proizvodnje u šumarstvu
Organizacijska kultura 
Humanizacija rada u šumarstvu

 

Znanstveni interesi

Unapređenje sigurnosti, humanizacije i organizacije rada kod tehnoloških procesa.
Razvoj modela upravljanja rizicima kod posjećivanja zaštićenih područja.
Nacionalni i međunarodni kontekst šumarske politike i zakonodavstva.

 

Projekti

Znanstveni

  • Razvoj koncepta za smanjenje nesreća u šumarstvu (MZOŠ)
  • Vrednovanje efikasnosti poslovanja organizacijskih jedinica u šumarstvu neparametarskim modelom
  • Organizacijska klima i kultura u šumarskom poduzeću
  • SUŽIVOT – očuvajmo zajedno život i bogatstvo prirode za buduće generacije (SI-HR-2-2-020)
  • Upravljanje rizicima pri posjećivanju NP „Krka“ - ispitivanje sigurnosti pješačkih staza
  • Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari), mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika

Stručni

  • Licenciranje i potvrđivanje za postizanje europskih standarda sigurnosti i kvalitete šumskog rada
  • Ocjena mogućnosti i uvjeta uključivanja Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u europsku mrežu za certificiranje šumskoga radnika
  • Priprema prijedloga Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu
  • Optimizacija sustava pridobivanja drva i šumske prometne infrastrukture na strateško-taktičkoj razini planiranja

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije