YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Humanizacija rada u šumarstvu

DŠT1008
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Sadržaj predmeta obuhvaća pojam, multidisciplinarni karakter i zadaće humanizacije šumskog rada. Kroz sadržaj predmeta posebno se obrađuje ergonomski aspekt šumskog rada s naglaskom na opterećenje pri šumskim radovima, uvjete radne okoline i prilagođenost radnih tehnologija i sredstava čovjeku. Važan dio sadržaja čini teorija sigurnosti pri čemu se posebno obrađuju nesreće i škodljivi utjecaji pri radu. Posebnu cjelinu u sadržaju čine mjere humanizacije rada (vrste, nositelji, financiranje). U okviru tehničko-tehnoloških mjera obrađuju se karakteristike šumarskih tehnologija i tehnika te inovacijski procesi, a u legislativnim smanjenje opterećenja kroz provedbu međunarodnih preporuka i domaćih propisa iz područja radne i tehničke propisnosti (norme, pravilnici). Naglasak je na mjerama za smanjenje ozljeđivanja i profesionalnog obolijevanja radnika u šumarstvu. Nadalje, sadržaj predmeta uključuje organizacijski i socijalni aspekt šumskog rada te zdravstvene mjere i higijenske standarde. Za najčešće poslove u šumarstvu obrađuju se načela i modeli oblikovanja šumskog rada u cilju njegove humanizacije. Pritom se, na osnovi inozemnih postignuća, obrađuju sustavi organizacije ljudi i sredstava pri radu, rukovođenje i plaćanje te motivacija.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     ** Safety and health in forestry work - An ILO Code of practice. ILO, Geneva,1998.
2.     Lipoglavšek, M.: Humanizacija dela v gozdarstvu. Biotehniška fakulteta Ljubljana, s. 1-214., Ljubljana, 1998.
3.     Martinić, I., Frković P.: Sigurnost i zdravlje pri šumskom radu u Hrvatskoj. Savjetovanje ?Varnost i zdravlje pri gozdnem delu?, Ljubljana, s. 1-12, Ljubljana, 1998.
4.     ** Zakon o zaštiti na radu s komentarom. IPROZ Zagreb, 1996.
5.     * FAO/ECE/ILO: Safety and Health in Forestry are Feasible. FOEFL, Bern, 1997.

 


Preporučena literatura:
6.     Martinić, I., 1993: Šumski rad na prekretnici - švedsko viđenje razvoja. Meh. šumar. 18 (3): 135-142.
7.     Martinić, I., 1997: Na pragu novog tisućljeća - sigurniji rad u šumarstvu. Meh. šumar. 22 (3): 149-153.
8.     Martinić, I., Matijević, G., 1999: Ocjena radne tehnike šumarskih radnika ? metoda i rezultati prethodnih istraživanja. Meh. šumar. 24 (1-2): 13-29.
9.     Ranogajec, B., Gašpar, M., 1993: Pravila za siguran rad na poslovima privlačenja i prijevoza drvnog materijala. ?Hrvatske šume, p. o. Zagreb.
10.     IUFRO ? Methods in Ergonomic Research in Forestry, 1971
11.     ILO ? Ergonomics in Forestry: The Chilean case (ed. E. Apud, S. Valdes), 1995.
12.     Skogsarbeten ? Enhanced Safety in Forestry (ed. Bo Pettersson), 1983


Nositelji

Matija Landekić
izv. prof. dr. sc. Matija Landekić

Izvanredni profesor

Email: mlandekic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije