YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Osnove organizacije u šumarstvu

ŠP6002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Osnove teorije organizacije šumarstva i šumarskih poduzeća s osvrtom na posebnosti u gospodarskoj grani šumarstva, pregled legislative značajne za šume i šumarstvo, organizacijske forme i strukture poduzeća u šumarstvu. Organizacijske jedinice, funkcije, djelatnosti i modeli njihova proizvodnog i poslovnog povezivanja. Mandat šumarstva i šumarskih poduzeća. Dugogodišnje planiranje i godišnji planovi za sektor gospodarenja šumama. Ustrojstvo i funkcionalna povezanost najniže cjeline horizontalnim i vertikalnim informacijskim tijekovima. Znanstveni sustavi proučavanja rada, metode proučavanja radnog pokusa i redovitog rada, utvrđivanje zakonitosti odvijanja radnih procesa, sustavi diferenciranih podloga za procjenu sastavnica radnih procesa u šumarstvu. Razina normalnog (optimalnog) rada i stupnja zalaganja pri radu, problematika individualnog i grupnog rada, problematika trajanja i rasporeda radnog vremena u šumarstvu, vrste i metode stimuliranja radnika pri radu, metode utvrđivanja i bilanciranja proizvodnih kapaciteta sredstava za rad, metode istraživanja uvjeta za rad u šumarstvu. Nositelji i mjesta poslovanja u proizvodnji, metode i tehnike predviđanja i planiranja proizvodnje, priprema rada i projektiranje proizvodnje, praćenje i reguliranje poslovnih događaja, analiza uspješnosti poslovanja. Ostvarenja godišnje proizvodno-poslovne zadaće na primjerima različitih radilišta. Induktivni i deduktivni tijekovi proizvodno-poslovnih procesa. Unapređenje stjecanja i raspodjele prihoda, plaćanje rada i stimuliranja izvršitelja, poslovanje s okruženjem. Podaci kao podloge proizvodnje informacija radi donošenja poslovnih odluka, vještina valjanog vođenja, rukovođenja i odlučivanja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Vondra, V.: USPJEŠNOST PRIJEVOZA DRVA KAMIONSKIM KOMPOZICIJAMA. Magistarski rad. Šumarski fakultet, Zagreb, 1991, 1-110 + V.
2.     Vondra, V.:ISTRAŽIVANJE I PRIMJENA MATEMATIČKIH MODELA ZA PLANIRANJE I KONTROLU RADOVA U ŠUMARSTVU. Disertacija. Šumarski fakultet, Zagreb, 199l.
3.     Vondra, V.: PROMIŠLJANJE ŠUMSKIH RADNIKA O VLASTITOJ PROFESIJI. Meh. šumar. 23(1998)3?4: 101-116.
4.     Sikavica, P. i dr.: POSLOVNO ODLUČIVANJE. Informator, Zagreb, 1994.
5.     Novak, M. - Sikavica, P.: POSLOVNA ORGANIZACIJA. Informator, Zagreb, 1993.
6.     ** PROPISI IZ PODRUČJA POSLOVANJA U ŠUMARSTVU.

 


Preporučena literatura:
7.     ** CD s pripremljenim primjerima iz šumarske prakse Hrvatske u europskih zemalja


Nositelji

prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor

Email: msporcic@sumfak.hr
više
Matija Landekić
doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Email: mlandekic@sumfak.hr
više

Suradnici

Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: imartinic@sumfak.hr
više
Matija Landekić
doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Email: mlandekic@sumfak.hr
više
dr. sc. Matija Bakarić

Poslijedoktorand

Email: mbakaric@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije