YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Nastava


Radno iskustvo

Datumi (od – do) 1. 9. 1986. do 1. 3. 2000.

Ustanova zaposlenja Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Naziv radnog mjesta stručni suradnik, asistent, docent
Područje rada organizacija i ekonomika proizvodnje u šumarstvu


Datumi (od – do) 1. 3. 2000. do 3. 2. 2004.

Ustanova zaposlenja Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske
Naziv radnog mjesta Pomoćnik ministra – ravnatelj Uprave za zaštitu prirode
Područje rada Zaštita prirorde, upravljanje zaštićenim područjima, primijenjena ekologija


Datumi (od – do) Od 3. 2. 2004 - danas

Ustanova zaposlenja Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Naziv radnog mjesta Izvanredni profesor
Područje rada Management, šumarska politika, upravljanje zaštićenim područjima, sigurnost pri šumskom radu


Znanstveni interesi

Management u šumarstvu, upravljanje zaštićenim područjima, šumarsko inženjerstvo, primijenjena ekologija
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije