YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Organizacija proizvodnje u šumarstvu

DŠT4002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Fiziologija rada – problemi, zadaci i ciljevi fiziologije rada, vrste zahtjeva pri radu, energija i mehanički rad, čimbenici koji uvjetuju radnu sposobnost. 2. Fiziologija čovjeka i opterećenje šumskih radnika – građa i funkcija čovjekovog tijela, organski sustavi, konstitucija, mišićno-koštani sustav, energetska potrošnja i fizičko opterećenje šumskih radnika. 3. Energetska osnova tjelesne aktivnosti i radne sposobnosti radnika – energetika ljudskog organizma, energetski procesi, potrebe i kapaciteti, čimbenici koji uvjetuju radnu sposobnost. 4. Ergonomski aspekt u organizaciji šumskoga rada – fizička i organizacijska ergonomija, ergonomski aspekti elemenata šumske proizvodnje, metode i rezultati istraživanja. 5. Radne norme i normativi u šumarstvu – razlozi normiranja radova u šumarstvu, sadržaj, struktura i oblici prikaza norme, povezanost studija rada i fizičkog opterećenja radnika, proizvodni kapacitet, normativi. 6. Biomehanika šumskoga rada – osnove biomehanike, metode istraživanja, studij pokreta pri šumskom radu, temeljni položaji tijela i pokreti dijelova tijela pri učinkovitom radu šumskih radnika. 7. Priprema rada u šumarstvu – značaj pripreme rada, ciljevi i zadaci, tehnološka, biološka, tehnička, organizacijska, ekonomska i operativna priprema rada u šumskoj proizvodnji. 8. Planiranje u šumarstvu – strateško, taktičko i operativno planiranje u šumarstvu, specifičnosti i zahtjevi šumske proizvodnje, osnovne obavijesti o sustavu planiranja u hrvatskom šumarstvu. 9. Revirni sustav (način) gospodarenja šumama – funkcionalni, referentski i revirni ustroj šumarija, implementacija i stanje revirnog ustroja u hrvatskom šumarstvu, struktura radova, poslova i ovlasti revirnika. 10. Potvrđivanje izvoditelja šumskih radova – profil i struktura izvoditelja šumskih radova, modeli i uvjeti potvrđivanja izvoditeljskih organizacija i šumskih radnika, Šumarska komora, licenciranje poduzetnika. 11. Radni stres – simptomi i kategorije stresa, čimbenici koji utječu na pojavu stresa, tipovi ličnosti. 12. Rukovoditelj u šumarskoj organizaciji – uloga i zadaće šumarskog stručnjaka kao menadžera, organizatora, stratega, upravljača, komunikatora, inovatora i dr. 13. Višekriterijsko odlučivanje u šumarstvu – višekriterijski modeli i metode kao podrška u planiranju i odlučivanju šumarstvu. 14. Komercijalna funkcija u šumskom poduzeću – prikaz proizvodno - poslovnog procesa na primjeru odabranog šumskog radilišta. 15. Upravljanje ljudskim potencijalima – kadrovska funkcija u organizaciji, poslovi i zadaci upravljanja ljudima, projektiranje poslova, iskorištenje ljudskih potencijala i dr. Vježbe 1. Metode fiziologije rada i mogućnost primjene testova, funkcionalna dijagnostika, procjena fizičke spreme, radnesposobnosti, utreniranosti. 2. Provođenje nekih testova fizičkog napora (step test, Lorenzov test, Harvardski test.) 3. Određivanje osnovnih energetskih pokazatelja tjelesne aktivnosti i radne sposobnosti radnika, mjerenje frekvencije srca, primitak kisika i dr. 4. Analiza energetskih i ergonomskih zahtjeva pri šumskom radu, klasifikacije fizičkog opterećenja i kategorizacija šumskih radova po težini/opterećenju, zadatak. 5. Primjena normi i normativa u šumarstvu, ilustracija važnosti, uloge i zadaće radnih normi i normativa na primjerima iz šumarske prakse sa zadatkom. 6. Određivanje temeljnih položaja tijela, strukture kretanja pri šumskom radu i posturalnog opterećenja šumskih radnika,primjena OWAS i REBA metoda. 7. Izračun elemenata organizacijsko-tehnološke pripreme radilišta, primjer i zadatak. 8. Prikaz postupaka izrade godišnjeg plana poslovanja u šumarskoj tvrtki, primjena programa HsPPU, HsPPI, HsGPPs individualnim zadatkom. 9. Planiranje i izvedba uzgojnih radova, izrada godišnjeg plana radova s primjerom i zadatkom. 10. Analiza licenciranih izvoditelja šumskih radova, pretraživanje postojećih baza podataka, ocjena i odabir izvoditelja. 11. Primjena modela za određivanje razine radnog stresa, ERI upitnik. 12. Organizacija rada i menadžersko računovodstvo, sustavna usporedba stvarnih i planiranih troškova sirovina i rada korištenih tijekom proizvodnog razdoblja, primjer sa zadatkom 13. Primjena višekriterijskih modela odlučivanja na primjerima iz šumarske prakse, AHP i DEA metode. 14. Dokumenti u šumskoj proizvodnji, prikaz i analiza uobičajene dokumentacije i instrumenata u praćenju, kontroli i evidenciji šumske proizvodnje. 15. Tehnike selekcije i testiranja zaposlenika s ispitivanjem vještine rasuđivanja. Terenska nastava: 1. Organizacija rada na šumskom reviru 2. Priprema rada u šumarstvu 3. Organizacija i izvođenje šumskih operacija u izvanrednim uvjetima
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Šporčić, M., 2007: Ocjena uspješnosti poslovanja organizacijskih cjelina u šumarstvu neparametarskim modelom. Disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2.     Posarić, D., 2007: Vodič za revirničke poslove. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
3.     Šporčić, M., 2003: Uspostava modela potvrđivanja izvoditelja šumskih radova. Magistarski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
4.     Kangas, A., Kurttila, M., Hujala, T., Eyvindson, K., Kangas, J., 2015: Decision Support for Forest Management. Springer International Publishing Switzerland

Preporučena literatura:
5.     Spinelli, R. (ed.), 2018: Forest Operations, Engineering and Management. MDPI, Basel, Switzerland.
6.    Schmithüsen, F., Kaiser, B., Schmidhauser, A., Mellinghoff, S., Perchthaler, K., Kammerhofer, A.W., 2014: Entrepreneurship and management in forestry and wood processing: Principles of business economics and management processes. Rutledge, London-New York.
7.     Martinić, I., Vondra, V., Šporčić, M., 2007: Razvoj novoga koncepta za unapređivanje šumarske tehnike u Hrvatskoj – područja mogućega doprinosa. Nova mehanizacija šumarstva 28, (pos. izd. 1): 107-113.
8.     Srića, V., 2003: Inventivni menadžer u 100 lekcija. Znanje d.d. Zagreb, 1-292.
9.     Martinić, I., 1996: Ekonomski i organizacijski kriteriji za oblikovanje šumskih radova. Glas. šum. pokuse 32(1996): 215-299


Nositelji

prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: msporcic@sumfak.unizg.hr
više
Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: imartinic@sumfak.unizg.hr
više
Matija Landekić
izv. prof. dr. sc. Matija Landekić

Izvanredni profesor

Email: mlandekic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Matija Landekić
izv. prof. dr. sc. Matija Landekić

Izvanredni profesor

Email: mlandekic@sumfak.unizg.hr
više
dr. sc. Matija Bakarić

Poslijedoktorand

Email: mbakaric@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije