YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Sigurnost pri šumskom radu

ŠP6003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Sadržaj predmeta obuhvaća pojam, predmet i zadaće sigurnosti na radu kao integralnog dijela koncepta modernog poslovanja. Sadržaj predmeta čine različiti aspekti zdravstvene, pravne, tehničke i socijalne sigurnosti pri šumskom radu. Isto obuhvaća biomehaniku ljudskog organizma, fiziološke procese u mirovanju i pri radu, radnu sposobnost te prilagodbu ljudskog organizma vrsti rada (potrošnja kisika i frekvencija srca, umor i oporavak). Važan dio sadržaja čine izvori i vrste opasnosti (mehanički, kemijski, biološki), profesionalne bolesti (oštećenje sluha, vibracijska bolest, lumbosakralni sindrom i dr.) te praćenje razine radne tehnike radnika kao važnog uvjeta sigurnosti pri radu. U legislativnom aspektu sigurnosti detaljno se obrađuju Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu te međunarodne norme vezane za izloženost štetnim djelovanjima i kvalitetu osobnih zaštitnih sredstava. Za najčešće poslove u šumarstvu obrađuju se pravila sigurnoga rada te analiziraju pogrešne radnje i rizične situacije. Posebno se obrađuje osposobljavanje za siguran rad. Isto se tako obrazlažu značajke i statistički pokazatelji povređivanja pri šumskom radu u RH. Posebnu cjelinu u sadržaju čine načela i mjere zaštite na radu u šumarstvu: organizacija funkcije zaštite na radu u šumarskom poduzeću, provedba zaštite na radilištima, osobna zaštitna sredstva, higijenske norme i prva medicinska pomoć. Isto tako sadržaj uključuje sve postupke pri povređivanju na radu: uviđaj, izradu zapisnika, dokumentiranje, izvještavanje i dr.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Lipoglavšek, M.: Humanizacija dela v gozdarstvu. Biotehniška fakulteta Ljubljana, s. 1-214., Ljubljana, 1998.
2.     Zakon o zaštiti na radu s komentarom. IPROZ Zagreb, 1996.
3.     Findak, V., i dr.: Priručnik za sportske trenere. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.
4.     Martinić, I., Frković P.: Sigurnost i zdravlje pri šumskom radu u Hrvatskoj. Savjetovanje "Varnost i zdravlje pri gozdnem delu", Ljubljana, s. 1-12, Ljubljana, 1998.
 

 

Preporučena literatura:
5.     Martinić, I., 1993: Šumski rad na prekretnici - švedsko viđenje razvoja. Meh. šumar. 18 (3): 135-142.
6.     Martinić, I., 1994: Ocjena fizičkog opterećenja radnika na privlačenju drva. Meh. šumar. 19 (3): 151-160
7.     Martinić, I., 1995: Prilog opterećenju radnika bukom pri mehaniziranom privlačenju drva. Meh. šumar. 20 (1):11-16.
8.     Martinić, I., 1997: Na pragu novog tisućljeća - sigurniji rad u šumarstvu. Meh. šumar. 22 (3): 149-153.
9.     Martinić, I., Matijević, G., 1999: Ocjena radne tehnike šumarskih radnika - metoda i rezultati prethodnih istraživanja. Meh. šumar. 24 (1-2): 13-29.
10.     (razni autori) 1990: Zbornik savjetovanja "Životni i radni uvjeti proizvodnih radnika u šumarstvu i njihov utjecaj na zdravstveno stanje i socioekonomski položaj", Rovinj. Objavljeno u: Radovi 25/1, Šumarski institut Jastrebarsko, 1-222.
11.     Safety and health in forestry work - An ILO Code of practice. ILO, Geneva1998, str. 1-166
12.     IUFRO - Methods in Ergonomic Research in Forestry, 1971
13.     Skogsarbeten - Enhanced Safety in Forestry (ed. Bo Pettersson), 1983
14.     * ILO - Ergonomics in Forestry: The Chilean case (ed. E. Apud, S. Valdes), 1995


Nositelji

Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: imartinic@sumfak.hr
više
Matija Landekić
doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Email: mlandekic@sumfak.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor

Email: msporcic@sumfak.hr
više
Matija Landekić
doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Email: mlandekic@sumfak.hr
više
dr. sc. Matija Bakarić

Poslijedoktorand

Email: mbakaric@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije