YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Menadžment i poduzetništvo u šumarstvu

DŠT1003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Uvod u menadžment - pojam, definicija i značajke modernog menadžmenta. Osnovne funkcije menadžmenta – planiranje, odlučivanje, organiziranje, kadroviranje i kontrola. (V) Analiza internih i eksternih okolnosti u iznalaženju projektnih rješenja putem SWOT i PEST analize; analiza problema i ciljeva –primjer “stabla problema“ i “stabla ciljeva“.Projekti: definicija, uloga, značaj i karakteristike. Vrste, elementi, koncepcija i ciljevi. Glavni resursi u projektima: ljudi, sredstva, vrijeme. Projektni cikIus; projektna ideja, analiza situacije, ulazna strategija, namjenski i objektni ciljevi, rezultati projekta. Projektni alati –analiza dionika, SWOT analiza, analiza problema i rješenja, taktika projekta, plan aktivnosti i evaluacija. (V) Analiza dionika –stupanj interesa, snaga utjecaja, način uključivanja. Osnovno o timskom radu, temeljne karakteristike, prednosti i nedostaci timskog rada. Faze u razvoju timova, kohezija i motiviranje. Planiranje i odlučivanje u timu. (V)Tehnike skupnog odlučivanja: brainstorming, metoda nominalne tehnike, Delphi metoda (individualni rad). Metode skupnog odlučivanja. Ocjenjivanje suradnika u timu. (V)Analiza ljudskih potencijala. Metode ocjenjivanja potencijala i uspješnosti suradnika u timskom radu (individualni rad), Hijerarhija potreba i motivacijski profil pojedinca (individualni rad). Stilovi vođenja, interna komunikacija i oblici motiviranja. Životni ciklus projekta pokretanje (start-up), stabilizacija, dozrelost, ponovno pokretanje ili nestajanje. (V)Poduzetnička klima i uloga države: pravna sigurnost, uprava i porezi, socijalna sigurnost i socijalna politika, značaj obrazovanja i istraživanja, značaj transfera tehnologije. Uvod u skupni seminarski rad –razvoj poduzetničkog projekta (distribucija tema, faze izrade)Upravljanje projektima: modeli projektne organizacije, upravljanje vremenom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje rizicima, praćenje razvoja projekta. Ekonomika projekata: izvori financiranja, prihvatljivi troškovi,ekonomski, ekološki i društveni učinci, ključni financijski pokazatelji uspješnosti. Kontroling, praćenje i izvještavanje u projektuPoduzetništvo - pojam i ciljevi poduzetništva. Karakteristike i načela poduzetništva: inovativnost, otkrivanje povoljnih prilika, tržišna usmjerenost. (V) SWOT analiza: prepreke i teškoće u razvoju poduzetništva u hrvatskom šumarstvu. Važnost posebnih vještina, stalnog učenja i transfera tehnologije.Karakteristike poduzetništva u Hrvatskoj. Zakonodavni okvir poduzetništva. Razvrstavanje poduzetnika prema EU direktivi 2013/34. Poduzetnička klima - zakonodavni, fiskalni i socijalni aspekt. (V)Elementi poduzetničkog projekta: namjenski ciljevi, objektni ciljevi, taktika projekta, rizici projekta, ekonomika projekta, projektna organizacija. Kontrola i izvještavanje u projektu – kriteriji za ocjenu uspješnosti projekta. Upravljanje vremenom – gantogram (individualni rad)
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Buble, M.: Osnove menadžmenta, Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2006
2.    Martinić, I., Zbirka prezentacija s predavanja 'Menadžment i poduzetništvo u šumarstvu', Šumarski fakultet Zagreb, 2020
 


Preporučena literatura:
3.     Bobera, D., Hunjet, A., Kozina, G.: 2015: Poduzetništvo. Sveučilište Sjever, Varaždin, 2015
4.     Balog, A.: Priručnik za online studij kolegija Osnove menadžmenta, Veleučilište Baltazar Zaprešić, Zaprešić, 2018

5.     Martinić, I.: Upravljanje zaštićenim područjima prirode – planiranje, razvoj i održivost, Šumarski fakultet u Zagrebu, Zagreb 2010

6.     Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020


Nositelji

Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: imartinic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: msporcic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

dr. sc. Matija Bakarić

Poslijedoktorand

Email: mbakaric@sumfak.unizg.hr
više
Matija Landekić
izv. prof. dr. sc. Matija Landekić

Izvanredni profesor

Email: mlandekic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije