YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Priprema i vođenje ekoloških projekata

UD3006
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Sadržaj predmeta posebno obuhvaća različite aspekte upravljanja projektom. Uvodno se obrazlažu karakteristike projekta (vrste, struktura, koncepcija, ciljevi), rukovođenje projektom i upravljanje ? resursi, ograničenja, vrijeme. Nadalje razmatra se upravljanje rizicima te informacijski sustavi, poslovni modeli, organizacija rada i sigurnost u poslovnom sustavu. Detaljno se razlažu metode i tehnike planiranja. Posebne cjeline su financiranje projekta (prikupljanje sredstava, uloga financijskog agenta, knjigovodstvo) te praktični savjeti za podnošenje molbe potencijalnim financijerima. Također se studente upoznaje s ocjenom uspješnosti projekata, nadzorom na provedbom projekta te sastavljanjem izvješća o rezultatima projekta. Naglasak je na izradi ciljanih izvješća i njihovoj prezentaciji. Važna izdvojena sadržajna cjelina odnosi se na pregled najvažnijih ekoloških programa i projekata u RH, uvid u podupirajuće institucije i organizacije u provedbi projekata te mogućnosti financiranja iz domaćih i inozemnih izvora financiranja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Boers Čučić, M., 2002: Kako voditi i financirati projekte. Europski dom Zagreb.
2.     Teršelić, V., Mladineo, M., 2001: Moć suradnje ? priručnik za suvođenje. Centar za ženske studije, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
3.     Drucker, P., 1999: Management - Tasks ? Responsibilities ? Practices. Oxford Butterworth-Hiinemann.
4.     Drucker, P., 1999: Management Challenges for the 21 st Century. Oxford Butterworth-Hiinemann.
5.     Dussap, A., Marry, P., 2000: Project Management T-Kit. Council of Europe, Strasbourg.
6.     O'Riordan, T., Stoll-Kleemann, S., 2002: Biodiversity, Sustainability and Human Communities ? Protecting beyond the Protected. Cambridge University Press.
7.     Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN br. 81/99.), Zagreb, 1999.


Nositelji

Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: imartinic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije