YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Organizacijska kultura (UD)

UD3010
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Organizacijska kultura, u literaturi poznata i kao korporativna kultura ili kultura poduzeća, svrstava se među ključne činitelje poslovanja i razvoja gospodarskih organizacija (trgovačko društvo, poduzeće i sl.) u svim područjima, pa tako i šumarstvu. Odnos prema inovacijama i progresu, odnos prema očekivanim životnim stavovima kupaca/klijenata ili vlastitih radnika, odnos prema očuvanju ljudskog okoliša i poštovanje prema prirodi, želja da se kroz poslovanje olakša i uljepša život, sve su to pokazatelji organizacijske kulture. Ono što predstavlja način na koji se posluje, ono što iskazuje ljestvicu vrijednosti u poduzeću ili, drugim riječima, skup svih činitelja kojima se definiraju životna filozofija i specifičan stil nekog poduzeća može se smatrati kulturom tog poduzeća. U interaktivnom radu sa studentima obraditi će se: pojam i definicija organizacijske kulture, elementi organizacijske kulture, uloga i funkcije organizacijske kulture, oblikovanje organizacijske kulture, modeli, vrste i tipovi organizacijske kulture, održavanje i promjene organizacijske kulture, odnos kulture i menadžerskih stilova, metode i modeli istraživanja, utjecaj na djelotvornost organizacija, primjeri organizacijske kulture i dr. Kroz navedene sadržajne cjeline studenti će spoznati važnost organizacijske kulture kao činitelja koji definira većinu onoga što se radi i kako se radi, koji izražava svrhu, misiju i poslovnu strategiju organizacija te po kojem se organizacije međusobno razlikuju.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Žugaj, M., Bojanić-Glavica, B., Brčić, R., Šehanović, J.: Organizacijska kultura. TIVA Tiskara Varaždin, 2004.
2.     Sušanj, Z.: Organizacijska klima i kultura. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2005.

 


Preporučena literatura:
3.     Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula M.: Organizacija. TIVA Tiskara Varaždin, 2004.
4.     Peter F. Drucker: Upravljanje u budućem društvu. M.E.P. Consult, Zagreb, 2006.
5.     Stephen P. Robbins: Bitni elementi organizacijskog ponašanja. MATE d.o.o., Zagreb, 1996.


Nositelji

prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor

Email: msporcic@sumfak.hr
više
Matija Landekić
doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Email: mlandekic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije