YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Organizacijsko ponašanje u šumarstvu

Opterećenje: 15+0+0
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod u organizacijsko ponašanje 2. Temelji individualnog ponašanje 3. Stavovi i zadovoljstvo poslom - u šumarstvu 4. Osobnost, vrijednosti, osjećaji i raspoloženja – šumarski radnici 5. Percepcija i individualno odlučivanje 6. Razumijevanje motivacije 7. Oblikovanje poslova koji motiviraju 8. Temelji ponašanja skupine 9. Razumijevanje timskog rada (u šumarstvu 10. Komunikacija 11. Temeljni pristupi i suvremena pitanja u vodstvu 12. Sukobi, pregovaranje i upravljanje stresom 13. Regrutiranje i raspoređivanje – planiranje, pribavljanje, testiranje i selekcija kadrova u šumarstvu 14. Vrednovanje radnoga učinka i sustavi nagrađivanja 15. Politike i prakse upravljanja ljudskim resursima
Literatura:

Obvezna literatura:  

1. Robbins, S.P., Judge, T.A., 2010: Organizacijsko ponašanje. Mate d.o.o. Zagreb

2. Dessler, G., 2015: Upravljanje ljudskim potencijalima. Mate d.o.o. Zagreb.

Preporučena literatura:

3. Landekić, M., Šporčić, M., Martinić, I., Bakarić, M., Lepoglavec, K., 2016: Utjecaj stilova vodstva na upravljanje i organizacijsku kulturu šumarskog poduzeća. Šumarski list 140(1-2): 17–28

4. Šporčić, M., Landekić, M., Bakarić, M., Nevečerel, H., Lukec, I., 2015: Promjene nekih vrijednosnih kriterija šumskih radnika u 15- godišnjem razdoblju. Nova mehanizacija šumarstva 36: 5-18

5. Bahtijarević-Šiber, F., 1999: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb.

 


Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije