YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ekonomika šumarske tvrtke (ŠDU)

ŠDU3002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Uvod u ekonomiku tvrtke; Temeljni pojmovi; Definicija ekonomike; Ekonomsko zaključivanje; Osnove teorije gospodarenja u šumarstvu; Mikroekonomika proizvodnih sustava.;Teorija proizvodnje; Funkcija proizvodnje; Ukupni, prosječni i granični proizvod; Opadajući prinos; Stalna imovina i tekuća imovina; Struktura stalne imovine u šumarstvu; Mjerenje stanja i poslovnog uspjeha šumarskih tvrtki; Računovodstvene i financijske bilance; Račun dobiti i gubitka; Prikaz uspješnosti poslovanja; Kalkulacije; Pojam, načela i podjela kalkulacija; Vrste i metode kalkulacije (prethodne, obračunske, konačne); Struktura cijena u izradbi specifičnih kalkulacija za karakteristične proizvodnje i proizvoda u šumarstvu; Obračun troškova; Kalkulacija troškova sa stajališta mogućnosti njihove raspodjele na nositelje troškova; Specifičnosti obračuna troškova u šumarstvu; Troškovi u proizvodnim sustavima; Pojam i podjela troškova; Vrste troškova; Dinamika troškova; Točka pokrića; Osnovni pojmovi analize točke pokrića; Dijagrami točke pokrića pojedinih dijelova proizvodnih sustava u šumarstvu; Kontrola direktnih troškova u šumarstvu; Kontrola fiksnih troškova; Kontrola prodajnih cijena; Metodologija ocjenjivanja učinkovitosti proizvodnog i tehnološkog procesa u šumarstvu; Kriterij ekonomskog optimuma izbora tehnološkog procesa; Izbor ekonomski optimalne varijante tehnološkog procesa u šumarstvu.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Figurić, M.: UVOD U EKONOMIKU ŠUMSKIH RESURSA, Šumarski fakultet, Zagreb, 1998.
2.     Figurić, M.: MENADŽMENT TROŠKOVA U DRVNOTEHNOLOŠKIM PROCESIMA, izabrana područja Šumarski fakultet, Zagreb, 2003.

 


Preporučena literatura:
3.     Samuelson, P., Nordhaus, W.: EKONOMIKA, Mate, Zagreb, 1992, str. 1-800.


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Redoviti profesor

Email: sposavec@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Karlo Beljan

Docent

Email: beljank@gmail.com
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije