YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Pravilnici za uređivanje šuma

ŠDU2014
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: U okviru predavanja i seminara obrađuju se sljedeće teme: značenje zakonske regulative i podzakonskih akata pri planiranju i gospodarenju šumama; povijesne instrukcije za uređivanje šuma; Zakonska uredba o šumama iz godine 1769.; Naputak za izmjeru, procjenu i uređenje gojidbe šuma imovnih općina u Hrvatsko-slavonskoj krajini (1881.); Naputak za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa (1903.); Uputstva za uređivanje državnih šuma (1903.) Uputstva za uređivanje državnih šuma (1931.); Uputstva za doznaku stabala i određivanje prihoda u prebornim šumama (1937.); Privremena i opća uputstva za inventarizaciju i uređivanje šumama (1946/48.); Novi sistem uređivanja prebornih šuma (1962.); promjene pravilnika za uređivanje šuma od 1968. godine do 1990 godine u okviru reorganizacija šumarstva i promjena Zakona o šumama; Pravilnici za uređivanje šuma iz 1994. i 1997. godine; izmjene i dopune Pravilnika; analiza odrednica Pravilnika i potreba za izmjenama odrednica prema zahtjevima gospodarenja i uređivanja šuma; postupak ispitivanja valjanosti izrađene osnove (programa) gospodarenja i izdavanje suglasnosti na izrađeni elaborat.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Izvadci objavljenih Pravilnika u Narodnim novinama (N.N....)
2.     Meštrović, Š., Fabijanić, G., 1994. Priručnik za uređivanje šuma
3.     Meštrović, Š., 1978. Pravilnik o izradi šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za unapređenja šuma u svjetlu šumarske znanosti. Šum. list. 102(8-10), 352-364.


Nositelji

prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jcavlovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije