YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom izboru

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 312

Telefon kućni: +385 1 2352 501

E-mail: jcavlovic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2016 – do danas: redoviti profesor u trajnom zvanju
2010 - 2016: redoviti profesor
2006 - 2010: izvanredni profesor
2003 - 2006: docent
1997 - 2003: docent
1995 - 1997: viši asistent
1993 - 1995: znanstveni asistent
1992 - 1993: asistent

 

Radno iskustvo

1992 - 2019: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
1990 - 1992: Uprava šuma Našice
1988 - 1990: Šumsko gospodarstvo Slatina

 

Nastava

Osnove uređivanja šuma
Uređivanje šuma posebne namjene
Šumskogospodarsko planiranje
Pravilnici za uređivanje šuma

 

Znanstveni interesi

Dinamika rasta i razvoja sastojina.
Prostorno vremenska dinamika šume.
Planiranje gospodarenja šumama.
Gospodarenje sitnim privatnim šumama.

 

Projekti

Znanstveni

Voditelj:

 • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske – FirGroDin, Hrvatska zaklada za znanost, 2018-2022
 • Elementi normalne strukture i određivanja propisa gospodarenja za raznodobne sastojine bukovih šuma, „Hrvatske šume“, Zagreb 2011-2014
 • Kriteriji planiranja održivog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka (068-0000000-3506), MZOŠ RH, 2008 – 2011
 • Pokazatelji za donošenje odluka za prijevremenu i odgođenu obnovu (etata glavnog prihoda) u sastojinama hrasta lužnjaka, „Hrvatske šume“, Zagreb 2006-2010
 • Modeli planiranja šumskih resursa kao osnova potrajnog gospodarenja  u šumarstvu (0068105), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 2005-2006,
 • Vremensko planiranje pri uređivanju regularnih i prebornih šuma primjenom SD modeliranja, „Hrvatske šume“, Zagreb 2001-2005
 • Istraživanje odnosa sastojinskih elemenata u šumama hrasta lužnjaka prema postojećim prirasno prihodnim tablicama, „Hrvatske šume“, Zagreb 2001-2005
 • Unapređenje stanja i gospodarenja privatnim šumama na području zagrebačke županije, Zagrebačka županija, 2002 - 2004

Suradnik:

 • Use of National Forest Inventories data to estimate biomass in the European Forests – SC17, EU Comission, 2015-2016
 • Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari) mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika, „Hrvatske šume“, Zagreb 2014-2015
 • Projekcija prostorno-vremenskog razvoja šumskih resursa kao podrška planiranju integralnog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka, „Hrvatske šume“, Zagreb 2011-2014
 • Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika, Šumarska savjetodavna služba, 2008–2011
 • Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina (068-0000000-3507), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 2008-2011,
 • Problematika uređivanja šumskih sastojina bukve i jele, „Hrvatske šume“, Zagreb 2006-2010
 • “Rural development strategy for Croatia-A strategy for rural development in Croatia 2004-2010”, FAO, MPŠVG-a, 2002-2003
 • Modeli planiranja u šumarstvu kao temeljna pretpostavka potrajnog gospodarenja i stabilnosti ekosustava (068002), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 1995-2000
 • Istraživanje i planiranje gospodarenja šumama, „Hrvatske šume“, Zagreb 1992-1995
 • Prostorno uređivanje šuma u Hrvatskoj, „Hrvatske šume“, Zagreb 1992-1995
 • Gospodarenje i planiranje u šumama Mediterana, „Hrvatske šume“, Zagreb 1992-1995
 • Utjecaj sušenja stabala i sastojina na planiranje gospodarenja pri uređivanju šuma i sastavu osnova gospodarenja, „Hrvatske šume“, Zagreb 1992-1995

Stručni

 • Nacionalna inventura šumskih resursa RH (Pilot projekt-testiranje IOP-a NI šuma RH i nastavak provedbe NI šumskih resursa RH), Ministarstvo poljoprivr. šumarstva i vodnog gospodarstva, 2005-2009
 • Vođenje i sudjelovanje u izradi 15 Programa i Osnova gospodarenja šumama posebne i gospodarske namjene

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije