YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zakonska regulativa u uređivanju šuma

Opterećenje: 15+0+0
Cilj predmeta: Kako su se pravilnici za uređivanje šuma mijenjali tijekom vremena (povijesti) sukladno razvoju struke i znanosti uređivanja šuma i odnosa čovjeka prema šumi, cilj ovoga kolegija je stjecanje znanja o razvoju instrukcija za uređivanje šuma, postojećem pravilniku za uređivanje šuma te tumačenju i načinu primjene odrednica pravilnika u postupcima izrade i odobravanja Osnova gospodarenja.
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod, prikaz sadržaja predmeta i literature. Definiranje značaja i uloge zakonske i podzakonske regulative u uređivanju šuma. 2. Povijesne instrukcije za uređivanje šuma; Zakonska uredba o šumama iz godine 1769 3. Povijesne instrukcije za uređivanje šuma; Naputak za izmjeru, procjenu i uređenje gojidbe šuma imovnih općina u Hrvatsko-slavonskoj krajini (1881.) 4. Povijesne instrukcije za uređivanje šuma; Naputak za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa (1903.) 5. Povijesne instrukcije za uređivanje šuma; Uputstva za uređivanje državnih šuma (1931.) 6. Povijesne instrukcije za uređivanje šuma; Uputstva za doznaku stabala i određivanje prihoda u prebornim šumama (1937.) 7. Povijesne instrukcije za uređivanje šuma; Privremena i opća uputstva za inventarizaciju i uređivanje šumama (1946/48.) 8. Povijesne instrukcije za uređivanje šuma; Novi sistem uređivanja prebornih šuma (1962.) 9. Promjene pravilnika za uređivanje šuma od 1968. godine do 1990 godine u okviru reorganizacija šumarstva i promjena Zakona o šumama 10. Pravilnici za uređivanje šuma iz 1994 i 1997 godine 11. Izmjene i dopune Pravilnika; analiza odrednica Pravilnika i potreba za izmjenama odrednica prema zahtjevima gospodarenja i uređivanja šuma 12. Postupak ispitivanja valjanosti izrađene osnove (programa) gospodarenja i izdavanje suglasnosti na izrađeni elaborat 13. Prezentiranje seminarskih radova i rasprava 14. Prezentiranje seminarskih radova i rasprava 15. Prezentiranje seminarskih radova i rasprava
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Izvadci objavljenih Pravilnika u Narodnim novinama (N.N....)

2. Meštrović, Š., Fabijanić, G., 1994. Priručnik za uređivanje šuma

3. Meštrović, Š., 1978. Pravilnik o izradi šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za unapređenja šuma u svjetlu šumarske znanosti. Šum. list. 102(8- 10), 352-364

 

 


Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije