YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Osnove uređivanja šuma

ŠP5002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: U okviru predmeta su obuhvaćene sljedeće tematske cjeline: Pregled povijesnog razvoja uređivanja šuma. Definiranje značaja i uloge šuma i uređivanja šuma. Elementi i pojmovi gospodarenja šumama: elementi strukture sastojina, oblici gospodarenja, izbor oblika gospodarenja. Potrajnost prihoda (načelo trajnosti i kontinuiteta prihoda). Definiranje normaliteta (pomoću površine, drvne zalihe, broja stabala). Izračunavanje normalne drvne zalihe u visokim regularnim šumama. Izračunavanje normalne drvne zalihe u prebornim šumama. Vrijeme kao element planiranja u šumarstvu. Zrelost i vrste zrelosti. Izbor ophodnje. Utvrđivanje dimenzije zrelosti i dobi sječe. Prostorno uređivanje šuma. Kategorije prostorne razdiobe šuma. Razdioba šuma na gospodarske jedinice. Unutarnja razdioba šuma. Etat. Etat u regularnim šumama. Etat u prebornim šumama. Plan gospodarenja (Osnova gosp., Uređ. elaborat). Metode uređivanja visokih regularnih šuma: površinske metode, metode po drvnoj zalihi i prirastu, kombinirane metode. Metode uređivanja prebornih šuma: metode po broju stabala, metode po temeljnici, metode po drvnoj zalihi, metode po drvnoj zalihi i prirastu, metode tečajnog prirasta, metode normala, metode temeljene na simulacijskim modelima.
Literatura:

Obavezna literatura:
1. Klepac, D., 1965: Uređivanje šuma, Znanje, Zagreb.
2. Čavlović, J., 2000: Metode uređivanja regularnih i prebornih šuma. Interna skripta.
3. Knuchel, H., 1953: Planning and control in the managed forest. T. And A. Constable LTD., Edinburgh, p. 360
4. Čavlović, J., 2013: Osnove uređivanja šuma. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 322 str.

 


Preporučena literatura:
5.     Davis, L.S. & Johnson, K.N., 1987: Forest management. McGraw-Hill Book Company, New York.
6.     *** Osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama


Nositelji

prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jcavlovic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak

Izvanredni profesor

Email: kteslak@sumfak.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jcavlovic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak

Izvanredni profesor

Email: kteslak@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije