YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak

Izvanredni profesor

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 305

Telefon kućni: +385 1 2352 572

E-mail: kteslak@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2013 - 2018: docent
2011 - 2013: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2004 - 2011: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2004 - 2019: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Osnove uređivanja šuma
Uređivanje šuma posebne namjene
Pravilnici za uređivanje šuma
Šumskogospodarsko planiranje
Uređivanje privatnih šuma 
Višekriterijsko gospodarenje nizinskim šumama 
Modeli višenamjenskog i potrajnog planiranja gospodarenja regularnim i prebornim šumama 
Sastavnice uređivanja šuma posebne namjene

 

Znanstveni interesi

Višekriterijsko i prilagodljivo planiranje gospodarenja šumskim resursima. 
Planiranje gospodarenja u okolnostima stanišnih i socijalnih promjena, 
Planiranje gospodarenja privatnih šuma 
Projekcije razvoja šumskih resursa

 

Projekti

Znanstveni

  • Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj obzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika, Ministarstvo poljoprivrede, 2016-2018
  • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske, HRZZ, 2018-2022
  • Od prašuma do oranica: povijest antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća HRZZ, 2015-2022
  • Kriteriji planiranja održivog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka (068-0000000-3506), MZOŠ RH, 2008 – 2011
  • Pokazatelji za donošenje odluka za prijevremenu i odgođenu obnovu (etata glavnog prihoda) u sastojinama hrasta lužnjaka, „Hrvatske šume“, Zagreb 2006-2010
  • Modeli planiranja šumskih resursa kao osnova potrajnog gospodarenja  u šumarstvu (0068105), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 2005-2006

Stručni

  • Mogućnosti smanjenja terenskog prikupljanja podataka pri operativnom uređivanju šuma hrasta lužnjaka
  • Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama
  • Projekcija prostorno-vremenskog razvoja šumskih resursa kao podrška planiranju integralnog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka, Hrvatske šume d.o.o. 2011-2014

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar


 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije