YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Planiranje gospodarenja privatnim šumama

Opterećenje: 15+0+0
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Uvod, stanje privatnih šuma (udio, vrijednost, strukturni nedostaci) 2. Vlasničko stanje - komparacija RH i svijet 3. Prikaz organizacijske strukture gospodarenja privatnim šuma 4. Postojeći propisi i mogućnost unapređenja 5. Prostorna uređenost (unutrnja, strateška) 6. Posebnosti inventure i programa gospodarenja privatnih šuma 7. Raznodobni način gospodarenja-nužnost za male privatne šumoposjede 8. Okrupnjavanje i udruženo gospodarenje privatnim šumama 9. Naknade za ograničenja gospodarenja (natura 2000) 10. Propisi budućeg gospodarenja za privatne šume-etat 11. Propisi budućeg gospodarenja za privatne šume-šumskouzgojni radovi 12. Odstupanja u realizaciji propisa privatnih šuma 13. Nedrvni proizvodi i općekorisne funkcije prilika za privatne šume 14. Primjeri uređivanja privatnih šumoposjeda 15. Ponavljanje i rasprava, iznošenje vlastitih iskustava
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Žunić, M, 2018: Modeli gospodarenja privatnim šumama u Republici Hrvatskoj s obzirom na stavove šumoposjednika i obilježja šumoposjeda, doktorska disertacija, Šumarski fakultet, Zagreb, 149 str. (mentor Teslak)

2. Harrison, S.R., Herbohn, J.L. Herbohn, K.F. 2000: Sustainable Small-scale Forestry, 247 str

3. Teslak, K.; Žunić, M.; Beljan, K.; Čavlović, J.: 2018: Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima // Šumarski list, 142 (2018), 9/10; 459-471 doi:10.31298/sl.142.9-10.1

4. Žunić, M., Teslak, K.: 2019. Constraining factors of activities in croatian forest estates mimic model, Šumarski list Volume: 143, Issue: 1-2 , Pages: 7

5. Pravilnici o uređivanju šuma

6. Zakon o šumama

Dopunska literatura:

1. Čavlović, J., Božić, M., 2011: Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika, Model gospodarenja sitnim privatnim šumama , Završno izvješće projekta, Zagreb, 223 str.

2. Bettinger, P. Boston, K., Siry P.J., Grebner, L.D. 2009: Forest management and Planning, Elsevier inc., 327 pp.

3. Čavlović, J: Osnove uređivanja šuma Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet. 322 pp. (udžbenik)

 


Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije