YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uređivanje šuma posebne namjene

PU5004 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: U okviru predavanja i vježbi sadržane su sljedeće cjeline: Osnove rasta, razvoja i prirasta pojedinačnih stabala i sastojina; osnove uređivanja (načelo trajnosti, normalitet šume, definiranje normalne drvne zalihe regularnih i prebornih šuma, prostorno uređivanje šuma, te određivanje sječivog prihoda u regularnim i prebornim šumama); osnove za definiranje načina i metoda planiranja i gospodarenja šumama kao šumskim objektima posebne namjene, koje proizilaze i iz sadržaja i osnovnih funkcija pojedinih šumskih objekata posebne namjene; definicije i značenje šuma posebne namjene, zakonski propisi koji se odnose na proglašenje i gospodarenje šumama posebne namjene, pregled funkcija šuma posebnih namjena, sadržaji i struktura površina strogih rezervata, nacionalnih parkova, značajnih krajolika, parkova prirode, specijalnih rezervata, park šuma i drugih parkovnih površina; nadalje, u predmetu se obrađuju načela estetskog i rekreativnog uređivanja prirodnih šuma u kojima ekološki i socijalni kriteriji dominiraju, valorizacija ekoloških, estetskih i rekreacijskih koristi šuma posebne namjene; prostorno uređivanje šuma posebne namjene, jedinice unutarnje prostorne razdiobe šuma posebne namjene, utvrđivanje postojećeg stanja sastojina u šumama posebne namjene, vremensko uređivanje šuma posebne namjene, definiranje smjernica budućih gospodarskih postupaka kao poseban dio uređivanje šuma posebne namjene
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Klepac, D. Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina. Znanje, Zagreb 1963
2.     Klepac, D. Uređivanje šuma. Znanje, Zagreb 1965.

3.    Davis, L.S. & Johnson, K.N.: Forest Management. Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1987.

4.  Meštrović, Š. 1987. Uređivanje šuma s posebnom namjenom. Glas. šum. pok. 3

Preporučena literatura:

5.  Svi Programi gospodarenja, udžbenici, pravilnici i članci vezani za šume posebne namjene


Nositelji

prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jcavlovic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak

Izvanredni profesor

Email: kteslak@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jcavlovic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak

Izvanredni profesor

Email: kteslak@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije