YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Gospodarenje i zaštita voda

UD1001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod u hidrologiju šuma. Opći principi hidrologije šuma. 2. Upravljanje, gospodarenje i zaštita voda. 3. Obilježja i oblici voda. Podjela voda. 4. Vodni resursi u Hrvatskoj. 5. Značaj vode za organizme. 6. Hidrologija nizinskih šuma 7. Hidrologija brežuljkastih, brdskih, gorskih i planinskih šuma 8. Hidrologija submediteranskih i mediteranskih šuma 9. Općekorisne funkcije šuma i usluge šumskih ekosustava u odnosu na vodu 10. Upravljanje vodama u šumarstvu. Ekološko navodnjavanje u šumarstvu i urbanom šumarstvu 11. Erozija i bujice u šumskim ekosustavima 12. Zaštita voda u šumskim ekosustavima 13. Upravljanje vodom u urbanom šumarstvu 14. Značaj vode u šumama u zaštiti prirode 15. Upravljanje vodama u šumama i zaštita okoliša Vježbe 1. Metode izračuna potencijalne evapotranspiracije 2. Izračun vodne bilance tla 3. Analiza suše i sušnih razdoblja 4. Analiza vodostaja rijeka i poplava 5. Ekološko navodnjavanje stabala i urbanog drvenastog zelenila 6. Analiza kakvoće vode Terenska nastava 1. Upravljanje vodama u šumarstvu i urbanome šumarstvu
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Branimir Prpić – Ekologija šuma i šumarstvo, 2018., Hrvatsko šumarsko društvo, Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu, str. 430.
2.     Darko Mayer, 1993., Kvaliteta i zaštita podzemnih voda, Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora, str. 151.
3.     S. Tedeschi , 1997., Zaštita voda, HDGI, Zagreb, str. 287
4.     Šimunić, I., 2013.Uređenje voda. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, str. 260
5.     Poplavne šume u Hrvatskoj, 2005., Akademija šumarskih znanosti (odabrana poglavlja - vezana uz hidrologiju šuma).

6.    Šume hrvatskog sredozemlja, Akademija šumarskih znanosti, 2011. (odabrana poglavlja - vezana uz zaštitu od voda u šumama).

 


Preporučena literatura:
7.     Compendium of Forest Hydrology and Geomorphology in British Columbia, Vol 1, str. 456, 2010.
8.     Compendium of Forest Hydrology and Geomorphology in British Columbia, Vol 2, str. 446, 2010.

9.     Forest and water UK Forestry Standard Guidelines, Forestry Commission Edinburgh, str. 88, 2011.

10.  Stormwater to Street Trees - Engineering Urban Forests for Stormwater Management, US Environmental Protection Agency, USA, str. 34


Nositelji

prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: itikvic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije