YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Gospodarenje i zaštita voda

UD1001 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Ciklus kruženja vode na Zemlji u klasifikacija slatkovodnih ekosustava. 1.Fizikalni odnosi u vodenim sustavima: termika, konvekcija, kondukcija, radijacija, svjetlost i gibanje vode. 2.Kemijska svojstva vode: voda kao otapalo, topljivost plinova i mineralnih soli, organske otopljene i suspendirane tvari. Kruženje tvari i protjecanje energije kroz biološke sustave u hidrosferi. 3.Životni oblici akvatičke biote. 4.Biocenoze i metode njihove klasifikacije u tekućicama i stajaćicama. 5.Strukturalna obilježja i funkcionalna organizacija akvatičkih biocenoza. 6.Ekološki i biotički čimbenici odgovorni za razvoj i opstojnost akvatičkih biocenoza. 7.Energetski odnosi u slatkovodnim ekosustavima. 8.Trofičke razine (primarni producenti, konzumenti i destruenti). Primarna i sekundarna produkcija. 9.Različiti aspekti antropogenih utjecaja u slatkovodnim ekosustavima. 10.Klasifikacija otpadnih voda i biološka valorizacija voda. 11.Valorizacija prostora i akvatički resursi u održivom tehnološkom razvoju Hrvatske. 12.Gospodarenje vodenim resursima i definiranje mjera njihove zaštite. 13.Izrada programa i studijskih elaborata o zaštiti voda i definiranje mjera zaštite. 14.Pročišćavanje i obnova voda.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bojčić, C. i suradnici, 1982: Slatkovodno ribarstvo, Jumena, Zagreb.
2.     Botkin, D., Keller, E. A., 2003: Environmental Science, John Wiley & Sons, Santa Barbara.
3.     Dodds, W. K., 2002: Freshwater Ecology, Academic Press, London.
4.     Tedeschi, S., 1997: Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1-287.
5.     Treer, T., Safner, R., Ančić, I., Lovrinov, M., 1995: Ribarstvo, Globus, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
6.     Krebs, Ch. J., 1999: Ecological Methodology, Addison Longman, Inc, New York, Harlow.
7.     Odum, E. P., Barrett, G. W., 2005: Fundamentals of Ecology, Thomson Brooks/Cole, Belmont, USA.

Nositelji

prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: itikvic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije