YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Gospodarenje i zaštita voda

UD1001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod u hidrologiju šuma. Opći principi hidrologije šuma. 2. Upravljanje, gospodarenje i zaštita voda. 3. Obilježja i oblici voda. Podjela voda. 4. Vodni resursi u Hrvatskoj. 5. Značaj vode za organizme. 6. Hidrologija nizinskih šuma 7. Hidrologija brežuljkastih, brdskih, gorskih i planinskih šuma 8. Hidrologija submediteranskih i mediteranskih šuma 9. Općekorisne funkcije šuma i usluge šumskih ekosustava u odnosu na vodu 10. Upravljanje vodama u šumarstvu. Ekološko navodnjavanje u šumarstvu i urbanom šumarstvu 11. Erozija i bujice u šumskim ekosustavima 12. Zaštita voda u šumskim ekosustavima 13. Upravljanje vodom u urbanom šumarstvu 14. Značaj vode u šumama u zaštiti prirode 15. Upravljanje vodama u šumama i zaštita okoliša Vježbe 1. Metode izračuna potencijalne evapotranspiracije 2. Izračun vodne bilance tla 3. Analiza suše i sušnih razdoblja 4. Analiza vodostaja rijeka i poplava 5. Ekološko navodnjavanje stabala i urbanog drvenastog zelenila 6. Analiza kakvoće vode Terenska nastava 1. Upravljanje vodama u šumarstvu i urbanome šumarstvu
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Branimir Prpić – Ekologija šuma i šumarstvo, 2018., Hrvatsko šumarsko društvo, Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu, str. 430.
2.     Darko Mayer, 1993., Kvaliteta i zaštita podzemnih voda, Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora, str. 151.
3.     S. Tedeschi , 1997., Zaštita voda, HDGI, Zagreb, str. 287
4.     Šimunić, I., 2013.Uređenje voda. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, str. 260
5.     Poplavne šume u Hrvatskoj, 2005., Akademija šumarskih znanosti (odabrana poglavlja - vezana uz hidrologiju šuma).

6.    Šume hrvatskog sredozemlja, Akademija šumarskih znanosti, 2011. (odabrana poglavlja - vezana uz zaštitu od voda u šumama).

 


Preporučena literatura:
7.     Compendium of Forest Hydrology and Geomorphology in British Columbia, Vol 1, str. 456, 2010.
8.     Compendium of Forest Hydrology and Geomorphology in British Columbia, Vol 2, str. 446, 2010.

9.     Forest and water UK Forestry Standard Guidelines, Forestry Commission Edinburgh, str. 88, 2011.

10.  Stormwater to Street Trees - Engineering Urban Forests for Stormwater Management, US Environmental Protection Agency, USA, str. 34


Nositelji

prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: itikvic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Damir Ugarković

redoviti profesor

Email: dugarkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije