YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Računalno oblikovanje parkovnih prostora

UD1003 - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Postindustrijsko društvo, suvremeni razvoj gradova, utjecaj ICT tehnologija na urbani razvoj, razvoj digitalnih tehnologija, utjecaj na ljudski razvoj, projekcija društvenih promjena uslijed tehnološkog razvoja (1 sat). 2. Razvoj informatičkih tehnologija, definicije pojmova, objašnjenje suvremenih koncepata, sistematizacija programskih alata na operativne sustave, razvojne alate, uslužne i aplikacijske programe, razvoj očekivanja i primjene informatičke opreme, utjecaj na oblikovanje izgrađene sredine (2 sata). 3. Sistematizacija pojmova, CAD, BIM, razvoj 2D i 3D modela, 4D i 5D modeliranje, razmjena podataka, organizacija profesionalnog rada, Geografsko informacijski sustavi, sakupljanje i upravljanje podacima. Prikupljanje terenskih podataka (4 sata). 4. Razvoj ljudske percepcije, računalna vizualizacija, elementi scene, algoritmi za osjenčanje, algoritmi za foto-realističan prikaz, animacija, QTVR, animacija u realnom vremenu, dopunjena stvarnost virtualna realnost, kriteriji odabira načina prikaza, vizualizacija krajolika (2 sata). 5. Pregled razvoja kompjutorske grafike u području umjetnosti, znanosti i tehnike, tehnike (rasterska, vektorska, video, interaktivna, animacija, igre), simulacije, stvaranje virtualnih svjetova, razvoj novog likovnog senzibiliteta, znanstvena vizualizacija (2 sata). 6. Računalni model i digitalna proizvodnja; Razvoj tehnologija digitalne proizvodnje; Substraktivne i aditivne tehnologije proizvodnje; Razvoj osobne proizvodnje (stolni 3D ispis); Materijali 3D ispisa (2 sata). 7. Razvoj ideje o računalu kao savjetniku, pregled tehnologija, definicija pojmova, interaktivna multimedija, WWW, razvoj Interneta, društvene mreže, Big Data, osnovni pojmovi, pregled količine podataka, stanje razvoja BD, umjetna inteligencija, razvoj i osnovni pojmovi, baze znanja, problemi sistematizacije znanja (raspon u pristupu rješavanju problema, heuristički postupak, mehanizmi pravila i ograničenja), tehnologije (ekspertni sustavi i neuralne mreže), deep learning primjeri, daljnji razvoj, utjecaj na projektiranje gradova (pametni i održivi gradovi) (2 sata). Vježbe: 1. Prostorni podaci i primjena programskih alata za njihovu obradu (rad s GIS alatima) (2 sata). 2. Priprema ulaznih podataka. Rad sa alatima za modeliranje terena u krajobrazu. Rad sa alatima za modeliranje vegetacije u krajobrazu. Izrada računalnog modela predmetne lokacije (rad s GIS alatima) (2 sata). 3. Suvremene tehnologije i njihove mogućnosti primjene u oblikovanju parkovnih prostora u urbanim cjelinama (2 sata). 4. Računalno mapiranje i dokumentiranje (rad s GIS alatima) (2 sata). 5. Obradu terenskih podataka uz pretvorbu rasterskih podataka i obrnuto (vektorizacija i rasterizacija) (rad s GIS alatima) (2 sata). 6. Primjena programskih alata za oblikovanje prostora (rad s Lansdscape alatima) (2 sata). 7. Obrada podataka i rad s 2D računalnom grafikom (2D rasterska i vektorsku grafika (rad s GIS i CAD alatima) (6 sati). 8. 2D osnove CAD alata za potrebe tehničkog crtanja na računalu (rad s CAD alatima) (2 sata). 9. 3D izrada idejnog rješenja na primjeru krajobraznog projekta (rad s Lansdscape alatima) (6 sati). 10. Osnove vizualizacije i računalnih prikaza krajobraza. Alati za vizualizaciju krajobraza. Vizualizacija sastavnica krajobraza (teren i vodene površine, pokrov i vegetacija). Izrada računalnih prikaza (vizualizacije) predmetne lokacije (rad s Lansdscape alatima) (4 sata). Terenska nastava: 1 dan (8 sati) - Sagledavanje prostornih čimbenika. Upotreba uređaja za evidentiranje i mapiranje na terenu. Provjera računalnog modela sastavnica krajobraza na terenu.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Predavanja iz predmeta Računalno oblikovanje parkovnih prostora u .pptx i .pdf formatu

2.    Brian Davis, Jamie Vanucchi, 2014: Urban Forests as Landscape Artifacts. SCENARIO 04: Building the Urban Forest

3.    Urban Forests and Trees 2005: odabrana poglavlja u knjizi.


Preporučena literatura:
4.     Rebecca M., 2018: How to Bring Great Landscaping to Your Home. https://groomandstyle.com/how-to-bring-great-landscaping-home/
5.     3D Nature: „Visual Nature Studio/World Creation Set“, korisničke upute, 3D Nature, 2003/2004
6.     Brail, K.R.:“Planning Support Systems: Integrating Geographic Information Systems, Models, and Visualization Tools“, ESRI, 2001, ISBN 1-58948-011-2
7.     Desimini J., 2014: To Multiply or Subdivide: Futures of a Modern Urban Woodland. SCENARIO 04: Building the Urban Forest
8.     Vdović, R., 2000: „Digitalni krajolik – elementi vizualizacije“, magistarski rad, Arhitektonski fakultet
 


Nositelji

Hrvoje Nevečerel
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Izvanredni profesor

Email: hnevecerel@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

Docent

Email: klepoglavec@sumfak.hr
više

Suradnici

Hrvoje Nevečerel
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Izvanredni profesor

Email: hnevecerel@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

Docent

Email: klepoglavec@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije