YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ekološki monitoring (UD)

UD4002 - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predmet ekološki monotoring obuhvaća prikaz funkcioniranja glavnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj, glavne poremećaje biološke i ekološke ravnoteže, praćenje stanja u prašumama i šumskim rezervatima, procjenu vitalnosti stabala glavnih vrsta šumskog drveća, metode praćenja onećišćenja zraka i oborina u šumama, suho i mokro taloženje, kemizam oborine, praćenje onečišćenja poplavnih i podzemnih voda, utvrđivanje inteziteta razvoja mikorize na korijenju glavnih vrsta drveća, praćenje i analizu klime i mikroklime, automatski sustavi praćenja klime, praćenje utjecaja klimatskih čimbenika na šumsko drveće, procjene šteta od ozona, izbor bioindikatora za procjenu šteta od ozona, metode praćenja dinamike poplanvih i podzemnih voda, hidrologiju brdskih šumskih ekosustava, slijevanje, poniranje i otjecanje vode, lizimetrijska praćenja, fenološka motrenja, praćenje lisnih i generativnih fenofaza glavnih vrsta dveća, praćenje dinamike i inteziteta uroda sjemena, utvrđivanje biomase stabala, procjenu oštećenosti krošanja, osutost lišća ili iglica, promjena boje lišća ili iglica, dinamika odrumiranja stabala, prikaz glavnih međunarodnih programa ekološkog monitoringa.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     INDIKATORI PRITISKA NA OKOLIŠ, Metodološke upute, Republika Hrvatska, Državni zavod za statistiku, broj 36., Zagreb 2001.
2.     FOREST HEALTH MONITORING, 1998., Mangold, R., Washington.
3.     MANUAL ON METHODS AND CRITERIA FOR HARMONIZED SAMPLING, ASSESSMENT, MONITORING AND ANALYSIS OF THE EFFECTS OF AIR POLLUTION ON FORESTS, edited by Programme Coordinating Centre, Federal Research Centre for Forestry and Forest Products, Hamburg, Germany 199
4.     EKOLOŠKI LEKSIKON, Glavni urednik Oskar Springer, Zagreb: Barbat, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2001., 361 str.
5.     ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, Knjiga 1,1980, Knjiga 2, 1983, Knjiga 3, 1987.
6.     INTENSIVE MONITORING OF FOPREST ECOSYSTEMS IN EUROPE, FIMCI; Tehnical Report 2003, ISSN 1020-6078, str. 5-161.

 


Preporučena literatura:
7.     IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Hrvatski državni sabor, Zastupnički dom, Zagreb 1988., ISBN 953-97087-8-8, str. 7-387.
8.     BIOLOŠKA I KRAJOBRAZNA RAZNOLIKOST HRVATSKE, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Zagreb 1999, str. 151.
9.     FOREST CONDITION MONITORING IN FINLAND, national report 1998, edited by Hannu Raitio and Tuire Kilponen, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, pp. 1-147


Nositelji

prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: itikvic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije