YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Laboratorijske metode u fitopatologiji

UD1007
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se u okviru ovoga predmeta upoznaju s osnovnim metodama izolacije fitopatogenih gljiva iz vrsta drveća i grmlja. Zasebno se obrađuju slijedeće cjeline: metode izolacije iz sjemena; metode izolacije iz lista i iglice; metode izolacije iz kore izbojka, grane, debla i korijena; metode izolacije iz stanica drva grane, debla i korijena. Iznose se primjeri izolacije fitopatogenih gljiva najčešćih uzročnika bolesti šumskih i urbanih vrsta drveća i grmlja. Studenti se nadalje upoznaju s osnovnnim metodama uzgoja fitopatogenih gljiva u laboratorijskim uvjetima, medijima za uzgoj gljiva, postupcima dobivanja čistih kultura gljiva, sporulacijom gljiva u laboratorijskim uvjetima, te identifikacijom fitopatogenih gljiva. Miroskopska analiza uzoraka skupljenih na terenu i mikroskopska analiza uzoraka dobivenih u laboratorijskim uvjetima također su dio programa. Na kraju se studente upoznaje s osnovnim metodama inokulacije biljnih domaćina fitopatogenim gljivama u cilju utvrđivanja njihovih patogenih osobina, odnosno da li i na koji način one uzrokuju patološke promjene.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Johnston, A., Booth, C., 1983: Plant Pathologist Pocketbook. Second Edition. CAB, Kew, Surrey, 439 str.
2.     Glavaš, M., 1999: Gljivične bolesti šumskoga drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 281 str.

 


Preporučena literatura:
3.     Strouts, R.G., Winter, T.G., 1994: Diagnosis of ill-health in trees. HMSO, London, 307 str.
4.     Diminić, D., Kajba, D., Bezjak, J., 2002: Gljive uzročnici hipertrofija i rak-rana na topolama u klonskom arhivu "Podturen". Rad. Šumar. inst. 37(2): 169?183.
5.     Diminić, D., van Dam, B. C., Hrašovec, B., 2004: Sphaeropsis sapinea: The Cultural Characteristics of Isolates in Relation to Various Impacts on Pines in Croatia. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 39(4): 383?397.


Nositelji

Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ddiminic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije