YouTube
Instagram
Facebook
×

doc. dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Docentica

Jelena Kranjec Orlović

Lokacija: zelena zgrada, 1. kat, soba 105

Telefon kućni: +385 01 2352 448

E-mail: jkranjec@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak 8 do 9 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2019 - : poslijedoktorandica
2014 - 2018: asistentica

 

Radno iskustvo

2014. -  : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
2013 - 2014: Hrvatske šume d.o.o.
2012 - 2012: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije

 

Nastava

Primijenjena fitopatologija
Šumarska fitopatologija
Fitofarmacija u urbanim područjima
Integrirana zaštita šuma (ŠDU)
Integrirana zaštita šuma (DŠT)
Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima

 

Znanstveni interesi

Utjecaj gljiva i njima sličnih organizama na zdravstveno stanje šumskog i urbanog drveća. 
Zaštita od patogenih gljiva u šumskim ekosustavima i urbanim područjima.

 

Projekti

Znanstveni

  • Integrirana zaštita šumskih ekosustava krša Hrvatske u promijenjenim klimatskim uvjetima
  • Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine
  • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u poplavnim šumama Hrvatske

Stručni

  • Fitopatološka analiza stabala poljskog jasena na području UŠP Sisak, šumarija Sunja, GJ Lonja

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije