YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Osnove zaštite šuma

ŠP6005 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Zadaća je zaštite da biljkama i šumama osigurava normalan rast i razvoj, te da ih izravno štiti od štetnih organizama i utjecaja abiotskih čimbenika. U metode zaštite šuma spadaju šumskogospodarske, biološke, kemijske, biotehnološke i mehaničke mjere. Stjecajem teoretskog i praktičnog znanja uči se kako zaštiti plodove i sjeme do sazrijevanja, i nakon toga. Uglavnom se radi o zaštiti sjemena od kukaca, gljiva i sitnih glodavaca. Biljke su u rasadnicima izložene brojnim zemljišnim i nadzemnim štetnim kukcima, gljivama, životinjama i korovima za što su nužna specifična znanja zaštite. U šumama i šumskim kulturama do izražaja dolazi kompleksna zaštita koja je specifična za nizinske, brdske i primorske šume. Zato se za svako područje obrađuje posebno gradivo.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Grupa autora: 1977: Upute za kontrolu nekih značajnih šumskih štetnika u dijagnostičko-prognostičke svrhe na području SR Hrvatske. Radovi, 31, 65 str.
2.     Stručni članci u domaćim časopisima.
3.     Vajda, Z., 1973: Nauka o zaštiti šuma. Školska knjiga Zagreb, 482 str.


Nositelji

prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jmargaletic@sumfak.unizg.hr
više
Marko Vucelja
izv. prof. dr. sc. Marko Vucelja

Izvanredni profesor

Email: mvucelja@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije