×

dr. sc. Linda Bjedov

Poslijedoktorandica

Linda Bjedov

Lokacija: žuta zgrada, 1. kat, soba 143

Telefon kućni: +385 01 2352 492

E-mail: lbjedov@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: ponedjeljak 10 do 14 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2015 - dosad: postdoktorand
2009 - 2015: asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka

 

Radno iskustvo

2009 - dosad: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
2009 (5)= 2009 (9): Rad na znanstvenom projektu "Biodiversity Project Ötscher", BOKU (Institute of Wildlife Biology and Game Management)

 

Nastava

Zoologija u šumarstvu
Primijenjena zoologija
Monitoring životinjskih populacija
Ethology
Behavioural Ecology

 

Znanstveni interesi

Zaštita šuma
Šumski glodavci
Populacijska dinamika
Šumske zoonoze


Projekti

 • MZOŠ  projekt  (068-1430115-2119):  Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hanta-virusa i leptospira, 2006-2013
 • HŠ  projekt:  Prijedlog hitnih mjera zaštite od sitnih glodavaca, 2009
 • HŠ projekt: Istraživanje preventivnih metoda u zaštiti šuma od sitnih glodavaca, 2011-2015
 • NP Plitvička jezera  projekt:  Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima NP Plitvička jezera, 2011-2013
 • Park šuma Maksimir projekt: Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Parka Maksimir, 2013-2015
 • HŠ projekt:  Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Javne ustanove „Park prirode Medvednica”, 2013
 • Potpora Sveučilišta u Zagrebu (2.3.1.3.): Integrirana zaštita šuma od biotičkih čimbenika, 2013-2014
 • Potpora Sveučilišta u Zagrebu (BT1.42): Uloga biotskih čimbenika u šumskim ekosustavima krša Hrvatske, 2014
 • HŠ projekt: Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine, 2014-2016
 • HRZZ projekt: Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske, 2014-2017
 • Ministarstvo poljoprivrede “Šumski ekosustavi kao prirodna staništa uzročnika zoonoza“, 2015-2019.

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
ResearchGate
Google Scholar

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije