×
Šumarski odsjek

Zoologija u šumarstvu

ŠP1004 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa osnovnim osobitostima životinjskoga carstva. Upoznaju se sa osnovama taksonomije i podjelom životinja na koljena te morfološkim, fiziološkim, ekološkim i etološkim razlikama među njima. Pregled nižih taksona od koljena osobito se koncentrira na šumarski relevantnim organizmima, njihovom biologijom, ekološkom ulogom i eventualnom štetnošću u šumarskoj i lovnoj privredi. Isto tako, naglasak je na važnosti životinjskih organizama šumskog ekosustava u procesima kruženja materije i energije te održanja stabilnosti i raznolikosti života na različitim biotopima.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Matoničkin, I., 1981: Beskralješnjaci, Biologija viših avertebrata, Školska knjiga, Zagreb.
2.     Oštrec, Lj., 1998: Zoologija, štetne i korisne životinje u poljoprivredi. Zrinski d.d., Čakovec, 232 str.
3.     Matoničkin, I., Erben, R., 2002: Opća zoologija, Školska knjiga, Zagreb, 381 str.

 


Preporučena literatura:
4.     Schwenke, W., 1981: Letfaden der Forstoologie und des Forstchutzes gegeb Tiere. Pareys Studientexte 32, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 188 pp.
5.     Young, J. Z., 1995: The life of vertebrates, 3rd edn., Oxford University Press Inc., New York, 645 pp.
6.     Randal, D., Burggren, W., French, K., 1998: Eckert animal physiology. Mechanisms and adaptations; W. H. Freeman and Company, New York, 825 pp.

Nositelji

prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jmargaletic@sumfak.hr
više
Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više

Suradnici

Linda Bjedov
dr. sc. Linda Bjedov

Poslijedoktorandica

Email: lbjedov@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije