×

prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: zelena zgrada, 1. kat, soba 118

Telefon kućni: +385 1 2352 493

E-mail: jmargaletic@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, ruski, talijanski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2016 – do sada: redoviti profesor u trajnom zvanju
2011 - 2016: redoviti profesor 
2007 – 2011: izvanredni profesor
2003 – 2007: docent
2002 – 2003: viši asistent
1997 – 2002: asistent
1994 - 1997: mlađi asistent 

 

Radno iskustvo

1994 – do sada: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
1993 - 1994: Exportdrvo d.d., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb

 

Nastava

Preddiplomski i diplomski studiji
Zoologija u šumarstvu
Primjenjena zoologija
Osnove zaštita šuma
Integrirana zaštita šuma
Zoonoze šumskih ekosustava
Primjenjena zooekologija
Monitoring životinjskih populacija
Zooekologija u šumskim ekosustavima
Zoonoze
Behavioural Ecology
Ethology
Poslijediplomski specijalistički studij Lovstvo
Zooekologija i zoogeografija
Poslijediplomski doktorski studij  Šumarstvo i drvna tehnologija
Dinamika populacija sitnih sisavaca
Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza
Zooekologija i zoogeografija

 

Znanstveni interesi

Zoologija.
Zaštita šuma

 

Projekti

Voditelj nacionalnog znanstvenog projekta

 • Sitni glodavci u šumskim ekosustavima na području Parka prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“.    Park prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“    2003.-2005.
 • Sitni glodavci u šumskim ekosustavima na području Parka prirode „Papuk“.    Park prirode „Papuk“    2005.-2006.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta zoonoza    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2004.-2006.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hanta-virusa i leptospira    Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH    2006.-2010
 • Puhovi kao dio šumske zoocenoze    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2006.-2010
 • Kontrola brojnosti sitnih glodavaca u nizinskim šumama, njihova štetnost i metode zaštite s posebnim naglaskom na biološke metode; šifra znanstvenog zadatka 1.3.7.    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2001.–2005.
 • Štetnost sivog puha i krupne divljači na staništu i vegetaciji, te mjere zaštite od istih; šifra znanstvenog zadatka 1.3.8.    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2001.–2005.
 • Šumski ekosustavi na području Uprave šuma Podružnica Požega kao prirodna žarišta zoonoza     „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2008.-2009.
 • Šumski ekosustavi na području Uprava šuma Podružnice Požega i Našice kao prirodna žarišta zoonoza    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2009.-2010.
 • Prijedlog hitnih mjera zaštite od sitnih glodavaca    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2009.-2010.
 • Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Nacionalnog parka „Plitvička jezera”    Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera”    2010.-2013.
 • Istraživanje preventivnih metoda u zaštiti šuma od sitnih glodavaca    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2011.-2013.
 • Integrirana zaštita šuma od biotičkih čimbenika    Sveučilište u Zagrebu    2013.-2014.
 • Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima parka „Maksimir”    Javna ustanova „Maksimir”    2014.-2016.
 • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske    Hrvatska zaklada za znansot (HRZZ)    2014.-2018.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna staništa zoonoza    Ministarstvo poljoprivrede    2016.-2018.

Suradnik na nacionalnim znanstvenim projektima

 • Propadanje šuma u Hrvatskoj, istraživanje uzroka i mjere zaštite; šifra projekta 4.04.138    Ministarstvo znanosti i tehnologije RH    1994–1995.
 • Sto trajnih ploha Republike Hrvatske; šifra projekta 4.04.028     Ministarstvo znanosti i tehnologije RH    1994–1995.
 • Zaštita i obnova ekosustava; šifra projekta 068003    Ministarstvo znanosti i tehnologije RH    1997–2001.
 • Istraživanje utjecaja glodavaca na šumske ekosustave; šifra projekta 0068116     Ministarstvo znanosti i tehnologije RH    2003–2006.
 • Projekt: Propadanje, obnova i zaštita šumskih ekosustava, Podprojekt A: Integralna zaštita šuma – istraživanje činilaca koji ugrožavaju stabilnost šumskih ekosustava.    Javno poduzeće ”Hrvatske šume” Zagreb    1991–1995.
 • Projekt I: Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma. Podprojekt 3: Izloženost šuma štetnim utjecajima i povećanje njihove zaštite    Javno poduzeće ”Hrvatske šume” Zagreb    1996–2000.
 • Projekt 1. Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma. Podprojekt 3. Izloženost šuma štetnim utjecajima i povećanje njihove zaštite    ”Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb    2001–2005.
 • Istraživanje utjecaja ugljikovodika na šumski ekosustav Žutice    „INA-Industrija nafte“ d.d.    2003–2005.
 • Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine    ”Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb    2013-2015.

Suradnik na međunarodnim znanstvenim projektima

 • "Beaver in Croatia"    Technische Universität München- Šumarski fakultet Zagreb    1997-2003.
 • F.6. EDEN „Hantaviruses in the Europae“    EU    2002-2006.
   

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

 

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije