YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Lokacija: zelena zgrada, 1. kat, soba 118

Telefon kućni: +385 1 2352 493

E-mail: jmargaletic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, ruski, talijanski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2016 – do sada: redoviti profesor u trajnom zvanju
2011 - 2016: redoviti profesor 
2007 – 2011: izvanredni profesor
2003 – 2007: docent
2002 – 2003: viši asistent
1997 – 2002: asistent
1994 - 1997: mlađi asistent 

 

Radno iskustvo

1994 – do sada: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
1993 - 1994: Exportdrvo d.d., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb

 

Nastava

Preddiplomski i diplomski studiji
Zoologija u šumarstvu
Primjenjena zoologija
Osnove zaštita šuma
Integrirana zaštita šuma
Zoonoze šumskih ekosustava
Primjenjena zooekologija
Monitoring životinjskih populacija
Zooekologija u šumskim ekosustavima
Zoonoze
Behavioural Ecology
Ethology
Poslijediplomski specijalistički studij Lovstvo
Zooekologija i zoogeografija
Poslijediplomski doktorski studij  Šumarstvo i drvna tehnologija
Dinamika populacija sitnih sisavaca
Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza
Zooekologija i zoogeografija

 

Znanstveni interesi

Zoologija.
Zaštita šuma

 

Projekti

Voditelj nacionalnog znanstvenog projekta

 • Sitni glodavci u šumskim ekosustavima na području Parka prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“.    Park prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“    2003.-2005.
 • Sitni glodavci u šumskim ekosustavima na području Parka prirode „Papuk“.    Park prirode „Papuk“    2005.-2006.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta zoonoza    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2004.-2006.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hanta-virusa i leptospira    Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH    2006.-2010
 • Puhovi kao dio šumske zoocenoze    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2006.-2010
 • Kontrola brojnosti sitnih glodavaca u nizinskim šumama, njihova štetnost i metode zaštite s posebnim naglaskom na biološke metode; šifra znanstvenog zadatka 1.3.7.    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2001.–2005.
 • Štetnost sivog puha i krupne divljači na staništu i vegetaciji, te mjere zaštite od istih; šifra znanstvenog zadatka 1.3.8.    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2001.–2005.
 • Šumski ekosustavi na području Uprave šuma Podružnica Požega kao prirodna žarišta zoonoza     „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2008.-2009.
 • Šumski ekosustavi na području Uprava šuma Podružnice Požega i Našice kao prirodna žarišta zoonoza    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2009.-2010.
 • Prijedlog hitnih mjera zaštite od sitnih glodavaca    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2009.-2010.
 • Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Nacionalnog parka „Plitvička jezera”    Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera”    2010.-2013.
 • Istraživanje preventivnih metoda u zaštiti šuma od sitnih glodavaca    „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb    2011.-2013.
 • Integrirana zaštita šuma od biotičkih čimbenika    Sveučilište u Zagrebu    2013.-2014.
 • Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima parka „Maksimir”    Javna ustanova „Maksimir”    2014.-2016.
 • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske    Hrvatska zaklada za znansot (HRZZ)    2014.-2018.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna staništa zoonoza    Ministarstvo poljoprivrede    2016.-2018.

Suradnik na nacionalnim znanstvenim projektima

 • Propadanje šuma u Hrvatskoj, istraživanje uzroka i mjere zaštite; šifra projekta 4.04.138    Ministarstvo znanosti i tehnologije RH    1994–1995.
 • Sto trajnih ploha Republike Hrvatske; šifra projekta 4.04.028     Ministarstvo znanosti i tehnologije RH    1994–1995.
 • Zaštita i obnova ekosustava; šifra projekta 068003    Ministarstvo znanosti i tehnologije RH    1997–2001.
 • Istraživanje utjecaja glodavaca na šumske ekosustave; šifra projekta 0068116     Ministarstvo znanosti i tehnologije RH    2003–2006.
 • Projekt: Propadanje, obnova i zaštita šumskih ekosustava, Podprojekt A: Integralna zaštita šuma – istraživanje činilaca koji ugrožavaju stabilnost šumskih ekosustava.    Javno poduzeće ”Hrvatske šume” Zagreb    1991–1995.
 • Projekt I: Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma. Podprojekt 3: Izloženost šuma štetnim utjecajima i povećanje njihove zaštite    Javno poduzeće ”Hrvatske šume” Zagreb    1996–2000.
 • Projekt 1. Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma. Podprojekt 3. Izloženost šuma štetnim utjecajima i povećanje njihove zaštite    ”Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb    2001–2005.
 • Istraživanje utjecaja ugljikovodika na šumski ekosustav Žutice    „INA-Industrija nafte“ d.d.    2003–2005.
 • Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine    ”Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb    2013-2015.

Suradnik na međunarodnim znanstvenim projektima

 • "Beaver in Croatia"    Technische Universität München- Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Zagreb    1997-2003.
 • F.6. EDEN „Hantaviruses in the Europae“    EU    2002-2006.
   

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije