YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima

UD4001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa dominantnim čimbenicima stresa u šumskom ekosustavu općenito, sa njihovom ulogom i razmjerima poremetnje ekoloških promjena koje izazivaju te mogućnostima ublažavanja ili sprječavanja štetnih posljedica i obnovu ravnotežnog stanja i potrajnosti šumskog ekosustava. Kroz brojne inozemne i domaće primjere ("case study") analiziraju se zabilježeni slučajevi degradacije šumskih ekosustava, upoznaje sa uzrocima koji su do njih doveli i daje kritički osvrt sa gledišta suvremene ekološke znanosti. Zadatak je predmeta upoznati polaznike sa različitim koncepcijskim pristupima i shvaćanjima fenomena poremetnje stabilnosti šumskog ekosustava te razviti sveobuhvatnost u pristupu i razumijevanju kompleksnih odnosa koji vladaju u šumi kao složenom sustavu biotičkih i abiotičkih čimbenika. Znanja prikupljena u ovom kolegiju imaju za svrhu olakšati i omogućiti znanstveno utemeljeno odlučivanje u situacijama kronične ili akutne ugrožene stabilnosti šumskog ekosustava se jedne strane i ograničenih mogućnosti djelovanja (urbane šume, zaštićeni objekti prirode) s druge strane.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Grupa autora, 1996: Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. Knjiga 2, Hrvatsko šumarsko društvo Zagreb, 430 str.
2.     Grupa autora, 1977: Upute za kontrolu nekih značajnih šumskih štetnika u dijagnostičko-prognostičke svrhe na području SR Hrvatske. Radovi, 31, 65 str.
3.     Grupa autora, 2001: Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko, Hrvatske šume, p.o. Zagreb, 636. str.
4.     Kišpatić, J., 1991: Šumarska fitopatologija. Sveučilišna naklada Zagreb, 356 str.
5.     Uščuplić, M., 1996: Patologija šumskog i ukrasnog drveća. Šumarski fakultet Sarajevo, 366 str.
6.     Vajda, Z., 1973: Nauka o zaštiti šuma. Školska knjiga Zagreb, 482 str.

 


Preporučena literatura:
7.     Altenkirsh, W., Majunke, C., Ohnesorge, B., 2002: Waldschutz auf ökologischer Grundlage. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Deutschland. ISBN 3-8001-3684-8, 434 str.
8.     Berryman, A.A., 1988: Dynamics of Forest Insect Populations ? Patterns, Causes, Implications. Plenum Press, New York and London, 603 str.
9.     Stručni i znanstveni članci relevantni za nastavno gradivo


Nositelji

Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ddiminic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: bhrasovec@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jmargaletic@sumfak.hr
više

Suradnici

Jelena Kranjec Orlović
dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Poslijedoktorandica

Email: jkranjec@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Milivoj Franjević

Docent

Email: milivoj.franjevic@sumfak.hr
više
Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više
Linda Bjedov
dr. sc. Linda Bjedov

Poslijedoktorandica

Email: lbjedov@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije