YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Primijenjena fitopatologija

PU4002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Primjenjena fitopatologija proučava uzročnike i njima uzrokovane bolesti drvenastih vrsta u urbanim i zaštićenim područjima. Temelj za to je poznavanje njihovih osnova zbog čega je gradivo podijeljeno na opći i specijalni dio. U općem dijelu studenti se upoznaju s grupama biotskih uzročnika bolesti. Kako su gljive među njima najznačajnije obrađuju se simptomi bolesti, sistematika gljiva, patogeneza, specijalizacija, njihova fiziologija i biologija. Nadalje studenti stječu znanja o otpornostima biljaka prema biljnim bolestima. U specijalnom dijelu studente se upućuje na cjelovitu spoznaju o najznačajnijim gljivama uzročnicima bolesti glavnih drvenastih biljnih vrsta u urbanim i zaštićenim područjima. Fitopatološki problemi pojedinih rodova drvenstih vrsta obrađuju se kao cjeline (npr. bolesti borova, platana, hrastova). Kod svake gljive uči se njena rasprostranjenost, morfološko - taksonomske osobine, biologija, simptomi bolesti i štetnost. Unutar cjeline uz patogene gljive obrađuju se i ostali uzročnici bolesti (npr. parazitske cvjetince, bakterije) te abiotski štetni čimbenici koji su od posebne važnosti za pojedinu biljnu vrstu, odnosno rod.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Glavaš, M., 1996: Osnove šumarske fitopatologije. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 140 str.
2.     Glavaš, M., 1999: Gljivične bolesti šumskoga drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 281 str.
3.     Diminić, D., 2004: Bolesti drveća i grmlja u urbanim područjima. Interna skripta, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 21 str.

 


Preporučena literatura:
4.     Strouts, R.G. & Winter, T.G., 1994: Diagnosis of ill-health in trees. HMSO, London, 307 str.
5.     Hrašovec, B. & Diminić, D., 2000: Pests and diseases of trees in continental urban areas in Croatia - current status and future trends. In: Backhaus, G.F.; Balder, H.; Idczak, E. (eds.) 2000: International Symposium on Plant Health in Urban Horticulture,
6.     Diminić, D., Hrašovec, B. & Matošević, D., 2003: Up-to-day knowledge and experience on main bark diseases of trees in Zagreb. In: Balder, H.; Strauch, K. H.; Backhaus, G. F. (eds.) 2003: Second International Symposium on Plant Health in Urban Horticulture
7.     Glavaš, M. & Diminić, D., 2001: Mikološki kompleks obične jele. U: Prpić, B. (ed.) 2001: Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 606?625.
8.     Diminić, D., 2003: Gljivične bolesti obične bukve. U: Matić, S. (ed.) 2003: Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 549?560.
9.     Diminić, D., 2004: Suncožarne rane na deblima javora u zagrebačkim drvoredima. Agronomski glasnik, 66(3-5): 327?338.
10.     Hrašovec, B., Diminić, D., Franjević, M., Jarža, B. & Salamunić, I., 2004: Zdravstveni problemi drvoreda divljega kestena na području grada Zagreba. Agronomski glasnik, 66(3-5): 293?307.


Nositelji

Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ddiminic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Jelena Kranjec Orlović
doc. dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Docentica

Email: jkranjec@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije