YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumarska fitopatologija

ŠP6004 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Šumarska fitopatologija proučava uzročnike i njima uzrokovane bolesti šumskoga drveća. Temelj za to je poznavanje njihovih osnova zbog čega je gradivo podijeljeno na opći i specijalni dio. U općem dijelu studenti se upoznavaju s grupama biotskih uzročnika bolesti. Kako su gljive među njima najznačajnije obrađuju se simptomi bolesti, sistematika gljiva, patogeneza, specijalizacija, njihova fiziologija i biologija. Nadalje studenti stječu znanja o otpornostima biljaka prema biljnim bolestima. U specijalnom dijelu studente se upućuje na cjelovitu spoznaju o najznačajnijim gljivama uzročnicima glavnih vrsta šumskoga drveća. To se obrađuje u odvojenim cjelinama kao što su: bolesti plodova i šumskog sjemena, bolesti biljaka u rasadnicima, bolesti listača, bolesti četinjača i uzročnici truleži drva. Kod svake gljive uči se njena rasprostranjenost, morfološko - toksonomske karakteristike, biologija, simptomi bolesti i štetnost.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Glavaš, M., 1996: Osnove šumarske fitopatologije. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 140 str.
2.     Glavaš, M., 1999: Gljivične bolesti šumskoga drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 281 str.

 


Preporučena literatura:
3.     Stručni članci u domaćim časopisima


Nositelji

Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ddiminic@sumfak.hr
više

Suradnici

Jelena Kranjec Orlović
dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Poslijedoktorandica

Email: jkranjec@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije