YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Analiza i valorizacija prostora

UD3002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Predavanjima su obuhvaćene sljedeće tematske cjeline: Uvod u prostorne analize; Izvori, formati i mogućnosti razmjene geopodataka s drugim sustavima; Korištenje različitih tipova podataka za prostorne analize i valorizaciju prostora; Značaj tematskih podataka; Koncepti pohranjivanja tematskih podataka; Uspostava, uporaba, održavanje i dopunjavanje baza podataka; Veza tematskih i geometrijskih podataka; Načini interpolacije tematskih varijabli i njihova prostorna razdioba; Izrada DMR-a i povezivanje tematskih podataka s DMR-om; Generiranje novih varijabli na temelju DMR-a; Analiza prostora (zoniranje, pretraživanje, tematska preklapanja, izvlačenje sadržaja, autokorelacija, spajanje površina i sadržaja); Kvantifikacija prostornih elemenata načina korištenja zemljišta, pokrova zemljišta i staništa; Generiranje varijabli za provođenje fragmentarne statistike (površina i opseg poligona, dužine linijskih objekata, broj poligona na jedinici površine, broj linijskih elemenata na nekom području, povezanost i udaljenost istovrsnih poligona, analize susjednih poligona?)
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pernar, R., 1996: Primjena rezultata interpretacije aerosnimaka i GIS-a za planiranje u šumarstvu, Zagreb, 156 str.
2.     Kušan, V., 1994: Nove tehnike izmjere i kartografije, Zagreb.
3.     Pernar, R.: Prezentacije s predavanja

 


Preporučena literatura:
4.     Göpfert, W., 1991: Raumbezogene Informationssysteme, Karlsruhe, 318 str.
5.     Furlan-Zimmermann, N., Salaj, M., 1999: Krajolik: sadržajna i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, 185 str.


Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Ante Seletković

Redoviti profesor

Email: aseletkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Mario Ančić

Docent

Email: mancic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Jelena Kolić

Docentica

Email: jkolic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije