YouTube
Instagram
Facebook
×

doc. dr. sc. Jelena Kolić

Docentica

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 320

Telefon kućni: +385 1 2352 503

E-mail: jkolic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: petak 9 do 11 sati, po dogovoru


Znanstveno-nastavno napredovanje

2015 – do danas: poslijedoktorand
2009 - 2015: znanstveni novak 

 

Radno iskustvo

2009 – do danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu
Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja
Izmjera terena s osnovama kartografije (PU)
Izmjera terena s osnovama kartografije (ŠP)

Diplomski sveučilišni studij:
Analiza i valorizacija prostora (UD)
Digitalna kartografija u šumarstvu (DŠT)

 

Znanstveni interesi

Vizualna interpretacija aerosnimaka (kolor, infrakolor) u stereomodelu (3D) i snimaka sa bespilotnih letjelica s težištem na prepoznavanje vrsta drveća i određivanje zdravstvenog stanja pojedinačnih stabala
Mjerna fotointerpretacija (određivanje visine stabala, projekcije krošnje, sklopa, drvne mase, itd.)
Kartiranje načina korištenja zemljišta; kartiranje biotopa urbanih i močvarnih staništa, i dr..
Mogućnosti primjene LiDAR-a u šumarstvu
Izrada digitalnog modela reljefa (DMR), digitalnog ortofota (DOF) za okolišno modeliranje (raster-GIS analize, prostorno-vremenske analize, geostatistika)

 

Projekti

Znanstveni

 • HR.3.1.15-0035: Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a Europski socijalni fond (EU), (2015–2016)
 • Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari) mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2013–2014)
 • Utvrđivanje oštećenosti jele i detekcija imele na multispektralnim i hiperspektralnim snimkama, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Praćenje oštećenosti šuma hrasta lužnjaka metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Mogućnost interpretacije satelitskih snimaka za potrebe planiranja i gospodarenja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Procjena zdravstvenoga stanja stabala područja GJ „Park šume Grada Zagreba“ metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2012)
 • Kartiranje travnjaka, utvrđivanje promjena travnjačkih površina i izrada karte pokrova zemljišta u NP Sjeverni Velebit, Ministarstvo kulture - Zavod za zaštitu prirode okoliša, (2009–2010)
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja (068-0681966-2786), MZOŠ, (2007–2013)
 • Primjena daljinskih istraživanja pri gospodarenju šuma bukve i jele s posebnim osvrtom na problematiku izraženog sušenja jele, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)

Stručni

 • Mogućnosti smanjenja terenskog prikupljanja podataka pri operativnom uređivanju šuma hrasta lužnjaka, Ministarstvo poljoprivrede, (2016–2018)
 • Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama, Ministarstvo poljoprivrede, (2016–2018)


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije