YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja

PU3002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 30(A)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Uvod u daljinska istraživanja. Podjela DI. Povijesni razvitak (fotografija, zrakoplovstvo, fotogrametrija, satelitska tehnologija) 2. Fizikalne i tehnološke osnove daljinskih istraživanja. Elektromagnetsko zračenje. Globalno zračenje. Remisija i refleksija 3. Spektralne karakteristike objekata na površini Zemlje (vegetacija, tlo, voda). Oblik raspodjele smjerova refleksije 4. Fotografski sustavi. Sustavi za snimanje. Fotografske snimke, vrste i karakteristike. Kvaliteta i pogreške snimaka 5. Aerosnimanje (priprema terena, plan leta, vrijeme snimanja, mjerilo). Bespilotne letjelice (dronovi), vrste snimaka, pravna regulativa 6. Metode interpretacije u daljinskim istraživanjima (vizualna, mjerna, digitalna). Primjena aerosnimaka u šumarstvu 7. Nefotografski sustavi. Aktivni i pasivni postupci u daljinskim istraživanjima. LIDAR – povijesni razvoj, načini rada, primjena u šumarstvu. Podjela satelita prema orbiti i namjeni 8. Rezolucije satelitskih snimaka, kolorkompozit, načini interpretacije i karakteristike satelitskih snimaka, primjena satelitskih snimaka u šumarstvu 9. Uvod u geografsko informacijski sustav (GIS). Definicije pojmova. Povijesni razvitak. 10. Vrste geoinformacijskih sustava. Načini i uvjeti projektiranja sustava. Vrste i karakteristike računalne tehnike i programske podrške za GIS 11. Formati zapisa za različite baze podataka. Uspostava i održavanje baza podataka 12. Vrste i oblici podataka u GIS-u (geometrijski, atributni, grafički). Izvori podataka u GIS-u (primarni i sekundarni) 13. Vektorski i rasterski GIS. Prednosti i nedostaci. Operacije nad rasterskim i vektorskim tematskim slojevima 14. Tematska kartiranja. Analize podataka u GIS-u za potrebe šumarstva (uzgajanje, uređivanje, zaštita šuma, lovno gospodarenje, …) 15. Povezivanje produkata DI i GIS-a, digitalni model reljefa, digitalni ortofoto, primjena u šumarstvu Vježbe: 1. Stereoskopsko promatranje, testovi stereoskopskog promatranja 2. Prepoznavanje načina preslikavanja objekata na različitim snimkama, fotointerpretacijski ključevi 3. Priprema snimaka za mjerenje, orijentacija aerosnimaka, Određivanje mjerila snimaka 4. Stereoskopsko mjerenje (analogne i digitalne snimke), paralakse, visina leta, nadmorska visina, nagib, izloženost i dr. 5. Mjerna fotointerpretacija, aerofototaksacija (površina, broj stabala, širina krošnje, sklop, visina stabala, volumen) 6. Vizualna interpretacija snimaka (oštećenost stabala, tipovi vegetacije, …) 7. Vizualna interpretacija satelitske snimke (načini korištenja zemljišta, oštećenost sastojina, …) 8. Digitalna obrada satelitske snimke (nenadgledana klasifikacija) 9. Digitalna obrada satelitske snimke (nadgledana klasifikacija) 10. Upoznavanje i rad u GIS programima (ArcGIS, QGIS, …) 11. Kreiranje baze podataka u GIS-u, obrada i analiza podataka 12. Prikazivanje objekata različitim vrstama podataka (točka, linija, poligon) i oblicima (geometrijski, atributni, grafički) 13. Povezivanje atributne baze podataka s geometrijskim podacima 14. Izrada tematskih karata za potrebe šumarstva (uzgajanje, uređivanje, zaštita šuma, lovno gospodarenje, …) 15. Povezivanje produkata DI i GIS-a (vektorski i rasterski modeli podataka)
Literatura:

Obavezna literatura:

1. Weng,     Q.     (2009): Remote sensing and GIS integration, theories, methods and applications. McGraw- Hill Education. 416 str

2. Lillesand T.M., Kiefer R.W. and j. W. Chipman (2004): Remote sensing and image interpretation, Wiley & Sons, 763 str.

3. Pernar, R.: Prezentacije s predavanja

4. Oštir, K. Mulahusić, A. (2014): Daljinska istraživanja. Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 343 str..

5. Oluić, M. (2001): Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, HAZU, Zagreb, 580 str.

6. Konecny, G. (2002): Geoinformation: Remote Sensing, Photogrammetry and Geographic Information Systems. CRC Press. 280 str.


Preporučena literatura:
5.     Scally, R. (2006): GIS for Environmental Management. ESRI Press, USA. 187 str.

6.    Braum, F. (1989): Fotogrametrija u urbanizmu i prostornom planiranju, Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

7.     Jurišić, M., Plašćak, I. (2009): Geoinformacijski sustavi: GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša. Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek. 227 str

8.    Horning, N., Robinson, J. A., Sterling, E. J., Turner, W., Spector,S.  (2010):  Remote  sensing  for  ecology  and  conservation, Handbook of Techniques. Oxford University Press. 496 st.

9.    Pernar R., 1996: Primjena rezultata interpretacije aerosnimaka i GIS-a za planiranje u šumarstvu, Disertacija, Zagreb,156 str


Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: rpernar@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Ante Seletković

Redoviti profesor

Email: aseletkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Mario Ančić

Izvanredni profesor

Email: mancic@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Jelena Kolić

Docentica

Email: jkolic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije