YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Mario Ančić

Izvanredni profesor

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 315

Telefon kućni: +385 1 2352 508

E-mail: mancic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 13 do 15 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2022 – do danas: izvanredni profesor

2016 – 2022: docent
2012 – 2016: viši asistent 
2006 – 2012: asistent 
2002 – 2006: stručni suradnik

 

Radno iskustvo

2002 – do danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2001 – 2002: Hrvatske šume d.o.o.

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu
Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja
Izmjera terena s osnovama kartografije (PU)
Izmjera terena s osnovama kartografije (ŠP)

Osnove digitalne kartografije (ŠP)

 

Diplomski sveučilišni studij:
Analiza i valorizacija prostora (UD)
Digitalna kartografija u šumarstvu (DŠT)

 

Znanstveni interesi

Kartografija, daljinska istraživanja i globalni pozicijski sustavi (GPS) u šumarstvu.
Primjena pankromatskih, RGB, infracrvenih (CIR), multispektralnih, hiperspektralnih i toplinskih snimki sa različitih tipova letjelica (satelit, avion, bespilotna letjelica) u šumarstvu.
Primjena geogerafskog informacijskog sustava (GIS), izrada digitalnog modela reljefa (DMR) i digitalnog ortofota (DOF) za okolišna modeliranja.


Projekti

Znanstveni

 

 • Program monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, (2018-2020)
 • Uloga biotičkih agensa na vitalnosti lista poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u hrvatskim poplavnim šumama, HRZZ, (2014–2018)
 • Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari) mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2013–2014)
 • Utvrđivanje oštećenosti jele i detekcija imele na multispektralnim i hiperspektralnim snimkama, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Praćenje oštećenosti šuma hrasta lužnjaka metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Mogućnost interpretacije satelitskih snimaka za potrebe planiranja i gospodarenja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Procjena zdravstvenoga stanja stabala područja GJ „Park šume Grada Zagreba“ metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2012)
 • Kartiranje travnjaka, utvrđivanje promjena travnjačkih površina i izrada karte pokrova zemljišta u NP Sjeverni Velebit, Ministarstvo kulture - Zavod za zaštitu prirode okoliša, (2009–2010)
 • Dinamika prirasta bukovo-jelovih sastojina (MZOŠ 068-0000000-3507) (2008-2011, suradnik)
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja (068-0681966-2786), MZOŠ, (2007–2013)
 • Primjena daljinskih istraživanja pri gospodarenju šuma bukve i jele s posebnim osvrtom na problematiku izraženog sušenja jele, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 • Primjena satelitskih snimaka visoke rezolucije pri planiranju i gospodarenju nizinskih šuma hrasta lužnjaka, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 • Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj obzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika, Ministartvo poljoprivrede (2016-2018)

Stručni

 

 • Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama, Ministarstvo poljoprivrede (2016-2018)
 • Aerofotogrametrijsko infrakolor snimanje područja Lipovljana (G.J. Josip Kozarac) u svrhu procjene oštećenosti šuma, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2008–2009)
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma šumskog bazena Spačva interpretacijom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma i inventarizacija sušaca za područje Like interpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

ResearchGate

ORCID

Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije