YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu

ŠP3002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanjima su obuhvaćene sljedeće tematske cjeline: Osnove daljinskih istraživanja. Vrste snimaka, senzora i satelita. Mogućnosti primjene aero i satelitskih snimaka u šumarstvu. Osnove geografskih informacijskih sustava (GIS-a). Vektorski i rasterski GIS. Oblici i vrste podataka u GIS-u. Unos podataka. Organizacija baze podataka. Povezivanje baza podataka s geometrijskim podacima, analiza podataka u GIS-u, te primjena GIS-a u šumarstvu.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Oluić, M. (2001): Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, HAZU, Zagreb, 580 str.
2.     Tutić, D.; Vučetić, N.; Lapaine, M. (2002): Uvod u GIS, Geodetski fakultet, Zagreb, 39 str.
3.     Pernar, R.: Prezentacije s predavanja
4.     Brukner, M. (1994): GIZIS - osnove. INA-INFO, Zagreb, 204 str.

 


Preporučena literatura:
5.     Lillesand T.M., Kiefer R.W. and j. W. Chipman (2004): Remote sensing and image interpretation, Wiley & Sons, 763 str.
6.     Campbell J. B. (1996): Introduction to Remote Sensing , 2nd ed., Guilford, 622 str.
7.     Donassy, V., Oluić, M., Tomašegović, Z. (1983): DI u geoznanostima, Zagreb, 333 str.


Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Ante Seletković

Redoviti profesor

Email: aseletkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Jelena Kolić

Docentica

Email: jkolic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mario Ančić

Docent

Email: mancic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije