YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Ante Seletković

Redoviti profesor

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 317

Telefon kućni: +385 1 2352 468

E-mail: aseletkovic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak 08 do 10 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2013.-  : izvanredni profesor
2009 - 2013: docent
2008 - 2009: viši asistent 
2004 - 2008: asistent - znanstveni novak
2000 – 2004: znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2004 - : Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
2000 - 2004: Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Izmjera terena s osnovama kartografije (ŠP)
Izmjera terena s osnovama kartografije (PU)
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu (ŠP)
Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja (PU)

Diplomski sveučilišni studij:
Analiza i valorizacija prostora (UD)
Digitalna kartografija u šumarstvu (DŠT)
Fotointerpretacija u šumarstvu (ŠDU)
Poslijediplomski doktorski studij
Primjena daljinskih istraživanja i GIS-a u kartiranju i modeliranju 
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu 

 

Znanstveni interesi

Daljinska istraživanja i GIS
Interpretacija aerosnimaka
Digitalna interpretacija multispektralnih i hiperspektralnih satelitskih snimaka
Mogućnosti primjene LiDAR-a u šumarstvu
Analiza i valorizacija prostornih podataka
Digitalna kartografija

 

Projekti


Znanstveni

 • Uporaba podataka daljinskih istraživanja dobivenih različitim 3D optičkim izvorima u izmjeri šuma - 3D-FORINVENT (Hrvatska zaklada za znanost, 2017.- 2021.)
 • HR.3.1.15-0035: Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a Europski socijalni fond (EU), (2015–2016)
 • Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari) mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2013–2014)
 • Utvrđivanje oštećenosti jele i detekcija imele na multispektralnim i hiperspektralnim snimkama, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Praćenje oštećenosti šuma hrasta lužnjaka metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Mogućnost interpretacije satelitskih snimaka za potrebe planiranja i gospodarenja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Procjena zdravstvenoga stanja stabala područja GJ „Park šume Grada Zagreba“ metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2012)
 • Kartiranje travnjaka, utvrđivanje promjena travnjačkih površina i izrada karte pokrova zemljišta u NP Sjeverni Velebit, Ministarstvo kulture - Zavod za zaštitu prirode okoliša, (2009–2010)
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja (068-0681966-2786), MZOŠ, (2007–2013)
 • Primjena daljinskih istraživanja pri gospodarenju šuma bukve i jele s posebnim osvrtom na problematiku izraženog sušenja jele, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 • Primjena satelitskih snimaka visoke rezolucije pri planiranju i gospodarenju nizinskih šuma hrasta lužnjaka, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)

Stručni

 • Mogućnosti smanjenja terenskog prikupljanja podataka pri operativnom uređivanju šuma hrasta lužnjaka, Ministarstvo poljoprivrede, (2016–2018)
 • Aerofotogrametrijsko infrakolor snimanje područja Lipovljana (G.J. Josip Kozarac) u svrhu procjene oštećenosti šuma, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2008–2009)
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma šumskog bazena Spačva interpretacijom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma i inventarizacija sušaca za područje Like interpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije